Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 01, 2021 ใน
Glossary

Gas

คือ ค่าธรรมเนียมของทุก ๆ ธุรกรรมที่ทำงานอยู่บนเครือข่าย Ethereum เช่น การโอนเหรียญ Ether การโอนเข้าหรือออกจาก DeFi รวมถึงการลงทุนทำ Yield Farming 

GAS เป็นเหมือนค่าตอบแทนให้กับคนขุด Ethereum

ค่าธรรมเนียมสำหรับทุก Smart contract ที่ Blockchain Network ต่าง ๆ ใช้จ่ายให้กับนักขุดที่ทำการตรวจสอบ Transaction ในระบบของตัวเองและนำ Transaction เข้าบล็อก ซึ่งค่าธรรมเนียมส่วนนี้คือค่าตอบแทนที่ผู้ใช้จ่ายให้กับนักขุด ซึ่งใน Ethereum เรียกเงินส่วนนี้ว่า “Gas” 

Gas จะไม่ถือว่าเป็น Token ที่ผู้ใช้งานนั้นสามารถถือครองได้  การจ่าย GAS จะต้องจ่ายด้วย Ether เท่านั้น และก็ Gas มีอยู่บน Ethereum Virtual Machine เท่านั้นด้วย  โดยถ้า Smart contract  ของผู้ใช้งานมีความซับซ้อนมากเท่าไร จำนวน Gas ก็จะถูกจ่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ทำไมค่าธรรมเนียมก๊าซ Ethereum ถึงสูง?

นักขุดจะต้องลำดับความสำคัญของการทำธุรกรรมและการดำเนินงานด้วยราคา Gas  ที่สูง ด้วยเหตุนี้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดจึงสูงขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่นักขุดจะได้รับบนเครือข่าย เนื่องจากมีพื้นที่บล็อกที่จำกัดและปริมาณกิจกรรมบนเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ค่าธรรมเนียมก๊าซจึงเพิ่มสูงขึ้นบน Ethereum

GAS Price กับ GAS Limit คืออะไร 

GAS Price คือ ราคาต่อหน่วยของ GAS ที่เรายินดีจะจ่ายเพื่อนำมาคำนวนค่าธรรมเนียมสุทธิต่อไป ซึ่งโดยค่าธรรมเนียมทั่ว ๆ ไปสำหรับการโอนเงิน ETH จะต้องใช้ GAS ประมาณ 21,000 หน่วย ต่อการโอนเงิน 1 ครั้งนั่นเอง 

GAS Limit คือ Gas Limit คือจำนวณค่าธรรมเนียมสูงสุดต้องเราต้องการจ่ายในแต่ละครั้ง โดยเราสามารถระบุได้ว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมไม่เกินเท่าไหร่

Articles ที่เกี่ยวข้อง

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.