Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Governance Token

คือ โทเคนที่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาที่อนุญาตให้ผู้ถือมีสิทธิ์ในการพัฒนาโปรโตคอล

Governance Token คือ 

เหรียญโทเคนที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ถือโทเคนสามารถเสนอแนะและมีส่วนในการตัดสินใจและพัฒนาโปรโตคอล ผู้ถือเหรียญจะมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเสนอกฎระเบียบและคุณลักษณะใหม่ ๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงและการดูแลระบบนั้น ๆ ด้วย

ทำไม Governance Token จึงมีมูลค่า

Governance Token จะช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงภายในระบบ เนื่องจากไม่มีฝ่ายใดผ่านหนึ่งเป็นผู้ตัดสินใจ ทำให้โทเคนเหล่านี้ถูกใจผู้คนจำนวนมากและมีราคาเพิ่มขึ้น อย่างเช่น Governance Token ของ Uniswap ที่เปิดตัวในปี 2020 ราคาประมาณ 1 ดอลลาร์ และสกุลเงินปัจจุบันที่ซื้อขายมากกว่า 30 ดอลลาร์

ประโยชน์ของ Governance Token

  • การพัฒนาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: Governance Token ช่วยให้ได้ข้อสรุปและดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อชุมชนอย่างแท้จริง
  • การกระจายอำนาจ: ในระบบเป็นแบบกระจายอำนาจ มี Smart contract จำนวนมากที่ทำงานอัตโนมัติและไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจควบคุม 
  • การมีส่วนร่วม: ผู้ใช้จะมีส่วนร่วมมากขึ้น เนื่องจากสามารถกำหนดเส้นทางและทิศทางของโครงการได้อย่างแข็งขัน
  • โอกาสในการทำงานร่วมกัน: การลงคะแนนจะช่วยกระตุ้นการทำงานร่วมกัน ผู้ใช้มีแรงจูงใจที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ และได้ข้อสรุปในการอภิปราย เพราะพวกเขามีตัวเลือกในการลงคะแนนในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน 

Articles ที่เกี่ยวข้อง