Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Ledger

บัญชีแยกประเภทบล็อคเชนเปรียบได้กับหนังสือที่ผู้ใช้บนเครือข่ายสามารถเขียนลงไปและทุกคนมีสำเนาของหนังสือนั้น

Ledger ในคริปโต 

ทุก ๆ ธุรกรรมใหม่จะถูกบันทึกไว้ โดยธุรกรรมต่าง ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ใช้ทั้งหมดในโหนดของบล็อคเชน เมื่อได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ธุรกรรมและบุคคลที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรมจะถูกบันทึกไว้อย่างถาวรในบัญชีแยกประเภท ธุรกรรมใหม่จะถูกเขียนลงในบัญชีแยกประเภทและแจกจ่ายผ่านโหนดทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้ทั้งหมดจะคัดลอกไปยังสำเนาบัญชีแยกประเภทของตนเอง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำขึ้นจะมีความโปร่งใสต่อผู้ใช้ทุกคนในเครือข่าย และนี่จึงเป็นเหตุผลที่บัญชีแยกประเภทมีความปลอดภัย เพราะทุกคนมีสำเนาไว้กับตนเอง 

Blockchain Ledger

Blockchain ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกดิจิทัลอันเป็นผลมาจากการใช้งานอย่างแพร่หลาย อุตสาหกรรมต่าง ๆ กำลังไล่ตามและนำไปใช้ในการทำธุรกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความสามารถในการรักษาความโปร่งใสของข้อมูลช่วยดึงดูดความสนใจมากขึ้น

บล็อกเชนจะมีการสะสมของบล็อก (Ledger หรือบัญชีแยกประเภท) ในเครือข่ายแบบกระจาย (โซ่) ซึ่งใช้ในการบันทึกข้อมูลดิจิทัล บล็อกเชนใช้เพื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ  แต่ละบล็อกในเครือข่ายจะเก็บข้อมูล จากนั้นจะแชร์กับบล็อกทั้งหมด ดังนั้น มันจะไม่ได้ถูกควบคุมโดยเจ้าของเพียงคนเดียว 

Blockchain Ledger vs Distributed Ledger

Distributed Ledger คือ เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ดำเนินการประสานงาน และทำธุรกรรมระหว่างกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีตัวกลาง ความแตกต่างที่สำคัญของ Blockchain Ledger และ Distributed Ledger คือบล็อคเชนเป็นเพียงบัญชีแยกประเภทประเภทหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง Distributed Ledger หรือบัญชีแยกประเภทแบบกระจายไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกเชน นอกจากนี้ Distributed ledger ไม่ต้องการการพิสูจน์ด้วยการทำงานหรือ Proof of work อย่างบล็อกเชน

แนวคิดของเทคโนโลยี Distributed Ledger หรือบัญชีแยกประเภทแบบกระจายนั้นน่าสนใจเพราะช่วยขจัดความจำเป็นในการเป็นคนกลางในกระบวนการทำธุรกรรม บัญชีแยกประเภทไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบของบล็อกเพื่อทำงาน โดยพื้นฐานแล้ว บัญชีแยกประเภทเป็นฐานข้อมูลประเภทหนึ่งที่กระจายไปทั่วพื้นที่ ภูมิภาค หรือผู้เข้าร่วมต่าง ๆ แทนที่จะเป็นเพียงฐานข้อมูลเดียว

Articles ที่เกี่ยวข้อง

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.