Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Limit Order

Limit order คือ ฟีเจอร์ช่วยให้นักลงทุนกำหนดราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง โดยคำสั่งซื้อจะดำเนินการเมื่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดตรงกับราคาที่นักลงทุนกำหนดไว้ หากราคานั้นไม่ตรงกับที่กำหนด คำสั่งซื้อก็จะไม่ถูกดำเนินการตามขั้นตอน

Limit order คือ ฟีเจอร์ช่วยให้นักลงทุนกำหนดราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง โดยคำสั่งซื้อจะดำเนินการเมื่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดตรงกับราคาที่นักลงทุนกำหนดไว้ หากราคานั้นไม่ตรงกับที่กำหนด คำสั่งซื้อก็จะไม่ถูกดำเนินการตามขั้นตอน


Limit order คืออะไร

เมื่อเข้าสู่โลกของการเทรด การซื้อขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดหรือสูงกว่ามักทำได้ โดยตั้งค่าคำสั่ง Limit order ให้กับสินทรัพย์ที่ต้องการ สั่งซื้อด้วย Limit order คำสั่งซื้อจะดำเนินการเมื่อราคาสินทรัพย์ตรงกับที่กำหนดหรือต่ำกว่าเท่านั้น ในขณะเดียวกัน กรณีคำสั่งขายแบบ Limit order จะดำเนินการเมื่อตรงกับราคาที่กำหนดหรือสูงกว่า เรียกได้ว่า Limit order ทำให้นักลงทุนควบคุมราคาซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นักลงทุนต้องแน่ใจว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การตั้ง Limit order  ไม่ได้รับประกันว่าคำสั่งจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่ว่าราคาสินทรัพย์เป็นไปตามข้อกำหนด บางครั้งจึงเป็นไปได้ว่านักลงทุนอาจสูญเสียเงินหากสินทรัพย์นั้น ๆ ไม่บรรลุราคาตามที่คาดหวังไว้ รวมทั้งคำสั่งนั้นไม่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์


บทบาทของ Limit order ในโลกคริปโตเคอร์เรนซี

ลองมาดูตัวอย่างการใช้คำสั่ง Limit order ในโลกคริปโตกัน สมมติว่านักลงทุนต้องการซื้อ Bitcoin 1 เหรียญ ในราคา 500,000 บาท เพื่อทำกำไร นักลงทุนต้องตั้ง Limit order ไว้ เพื่อรอ Bitcoin ราคาลงไปที่ 500,000 บาท ในทางกลับกัน หากนักลงทุนต้องการขาย Bitcoin เมื่อราคาปรับตัวขึ้นที่ 600,000 บาท Limit order ก็ควรตั้งไว้ที่ 600,000 บาทเป็นอย่างต่ำ

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระลึกไว้เสมอว่า หากตั้งราคาไว้สูงกว่าราคาซื้อปัจจุบันหรือราคาขายต่ำกว่าราคาขายปัจจุบัน อาจต้องซื้อหรือขายทันที เพราะนักลงทุนจะซื้อหรือขายได้ในราคาที่ดีกว่าราคาที่ตั้ง Limit order เอาไว้

ทั้งนี้ Limit order ก็มีข้อเสียเปรียบอยู่บ้างในกรณีที่ราคาสินทรัพย์ไปไม่ถึงราคาที่นักลงทุนกำหนดไว้ หากคำสั่งซื้อไม่มีความเคลื่อนไหวในระยะเวลาหนึ่งก็จะถูกยกเลิกในที่สุด นอกจากนี้ เมื่อนักลงทุนตั้ง Limit order  จะไม่สามารถตั้งเวลาที่นานเกินกว่าความเป็นไปได้ เพราะศูนย์การแลกเปลี่ยนได้กำหนดเวลาให้กับคำสั่งซื้อแต่ละรายการแล้ว คำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติภายหลังจะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่า แม้ว่าจะตั้ง Limit order เหมือนกับคำสั่งซื้อที่วางไว้ก่อนหน้าก็ตาม

Articles ที่เกี่ยวข้อง

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.