Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Mining Reward

Mining reward คือ ค่าตอบแทนหรือรางวัลที่ให้นักขุดที่สามารถแก้สมการได้สำเร็จก่อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่ ซึ่งรางวัลที่ได้ก็คือบิทคอยน์นั่นเอง

Mining reward รางวัลในการขุดบิทคอยน์ 

Mining reward ในการขุดบิทคอยน์ หมายถึงจำนวนบิทคอยน์ที่นักขุดได้รับหลังจากตรวจสอบธุรกรรมล่าสุดในเครือข่ายบล็อคเชนสำเร็จ สกุลเงินดิจิทัลแต่ละสกุลมีโครงสร้างรางวัลแบบเฉพาะ และมีองค์ประกอบที่หลากหลายซึ่งบางครั้งทำให้การขุดยากขึ้นเรื่อย ๆ

รางวัลเริ่มต้นสำหรับการขุดบล็อกคือ 50 Bitcoins หลังจากนั้น ทุก ๆ 210,000 บล็อก รางวัลจะถูกตัดออกครึ่งหนึ่ง และบล็อกที่ 6,929,999 จะเป็นรางวัลสุดท้ายสำหรับการขุด ซึ่งปริมาณบิทคอยน์ที่มีในโลกทั้งหมดคือ 21 ล้านเหรียญ และเมื่อเวลาผ่านไปอัตราการได้รับรางวัลจะถูกควบคุมเพื่อให้สร้างบล็อก 1 บล็อกทุก ๆ 10 นาที โดยจะใช้เวลาประมาณ 132 ปีในการขุดบล็อคทั้งหมด 6,929,999 บล็อค และบล็อกสุดท้ายจะถูกขุดในปี 2140 ตามการประมาณการในปัจจุบัน

ทำอย่างไรถึงจะได้รับรางวัล?  

เมื่อตรวจพบธุรกรรมการเข้ารหัสในเครือข่ายของคริปโตเคอร์เรนซี ผู้ขุดจะตรวจสอบความถูกต้องโดยกำหนดให้โหนดหรือคอมพิวเตอร์ของตนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เช่น การขุดบิทคอยน์ เมื่อมีจำนวนธุรกรรมเพียงพอที่ได้รับการยืนยันและบล็อกธุรกรรมได้ถูกขุดแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมขุดทั้งหมดจะพยายามตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกที่ขุด และหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบแล้ว บล็อกใหม่ก็จะถูกเพิ่มไปยังเครือข่ายบล็อคเชนของบิทคอยน์ โดยจะวางซ้อนบนบล็อกก่อนหน้า ซึ่งนักขุดที่ทำธุรกรรมสุดท้ายได้สำเร็จจะได้รับรางวัลเป็นบิทคอยน์

Articles ที่เกี่ยวข้อง

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.