Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Open Source

คือ ซอฟตแวร์ที่เปิดเผยแหล่งที่มาของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์นั้น ๆ เพื่อให้อนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถแก้ไข ดัดแปลง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะไม่มีตัวกลางและไม่มีใครเป็นเจ้าของ

Open Source คืออะไร 

Open Source  เป็นซอฟตแวร์ถูกผลิตขึ้นร่วมกันและแบ่งปันกันอย่างอิสระ เผยแพร่อย่างโปร่งใส และทุกคนสามารถพัฒนาระบบได้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าทรัพย์สินหรือธุรกิจของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือบุคคลเพียงคนเดียว

ตัวอย่างคริปโตเคอร์เรนซีที่เป็น Open Source 

อย่างที่เราทราบกันดีว่า Bitcoin ใช้เทคโนโลยีแบบ Peer-to-peer เพื่อดำเนินการโดยไม่มีอำนาจกลางหรือธนาคาร การจัดการธุรกรรมและการออก Bitcoin ก็ดำเนินการโดยเครือข่ายที่เป็น Open Source ด้วย ซึ่งจะเป็นสาธารณะ ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือควบคุมและทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Litecoin ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Open Source ที่ทำงานบนระบบบล็อกเชนและไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งควบคุม เปิดตัวในปี 2011 โดยทำการเปิดตัวไม่นานหลังจากที่ Bitcoin เปิดตัวไป ทำให้หลายคนมักบอกว่า Litecoin คือคู่แข่งของ Bitcoin เพราะมันทำงานคล้ายกับ Bitcoin แต่สามารถสร้างบล็อกและดำเนินการธุรกรรมได้เร็วกว่า

Articles ที่เกี่ยวข้อง

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.