Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Overbought

Overbought เป็นคำที่ใช้เมื่อหลักทรัพย์มีการซื้อขายในระดับที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง Overbought โดยทั่วไปจะอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ล่าสุดหรือในระยะสั้น

Overbought คืออะไร 

Overbought เป็นคำที่ใช้เมื่อเชื่อว่าหลักทรัพย์มีการซื้อขายในระดับที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง และอาจจะทำให้มีแรงขายเข้ามาจำนวนมาก  โดยทั่วไปจะอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ล่าสุดหรือในระยะสั้น

ตัวชี้วัดที่บ่งบอก  Overbought 

ตัวชี้วัดที่เรียกว่า Relative Strength Index (RSI) ใช้เพื่อวัดว่าราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประเมินว่าราคากำลังซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) พิจารณาปัจจัยด้านความเร็วในการซื้อขายและความผันผวนของราคา โดยจะแสดงค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งหากมีค่าที่มากกว่า 70 แสดงถึงสัญญาณซื้อมากเกินไป และนอกจกานี้ยังมีตัวชี้วัด Williams % R ที่ใช้เพื่อระบุสถานะการซื้อเกิน (Overbought)  เพื่อช่วยปรับปรุงความเร็วในการซื้อขายและลดความผันผวนของราคา

Articles ที่เกี่ยวข้อง

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.