Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Smart Contract

Smart contract คือ แอปพลิเคชันที่ทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจอย่างบล็อกเชน และสามารถดำเนินการได้เอง

Smart contract คืออะไร? 

Smart contract คือ สัญญาอัจฉริยะซึ่งเป็นข้อตกลงประเภทหนึ่งที่ทำงานคล้ายกับสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่มันจะทำงานอัตโนมัติและข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษาไว้ในโดเมนสาธารณะแทน ซึ่งจะบันทึกและจัดทำเป็นเอกสารเหมือนสัญญาทั่ว ๆ ไป โดยจะถูกบันทึกไว้บนบล็อกเชนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บล็อคเชนจะถูกใช้เพื่อจัดการธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Smart contract และสามารถเปิดใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม 

ข้อดีของ Smart contract 

  • สามารถกู้คืนได้ เอกสารทั้งหมดที่จัดเก็บบนบล็อคเชนจะถูกทำซ้ำหลายครั้ง จึงสามารถกู้คืนต้นฉบับได้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย
  • ปลอดภัย Smart contract มีการเข้ารหัส ซึ่งจะช่วยให้เอกสารทั้งหมดปลอดภัยจากการแทรกแซง
  • รวดเร็ว Smart contract ทำงานอัตโนมัติโดยใช้โปรโตคอลคอมพิวเตอร์ ทำให้ประหยัดเวลาของกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ
  • ถูกต้อง การใช้ Smart contract ช่วยขจัดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกรอกแบบฟอร์มจำนวนมากด้วยตนเอง

ข้อเสีย Smart contract

ข้อเสียเปรียบหลักยังคงเป็นความเสี่ยงจากข้อบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ส่วนใหญ่เป็น Open-source ซึ่งถ้าได้รับการออกแบบมาไม่ดี แฮกเกอร์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องที่ต่าง ๆ ได้เพื่อสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้

Articles ที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก Smart Contract คืออะไร สำคัญกับโลก DeFi และ Blockchain อย่างไร

July 14, 2022

รู้จัก Smart Contract คืออะไร สำคัญกับโลก DeFi และ Blockchain อย่างไร

หาคำตอบ Smart Contract คืออะไร มีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง นำมาใช้กับคริปโตฯ อย่างไร พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ + ตัวอย่างเหรียญ Smart Contract

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.