Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Technical Analysis

Technical Analysis หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือสิ่งที่ใช้ในการประเมินการลงทุนและระบุโอกาสในการซื้อขายโดยการวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติที่รวบรวมจากกิจกรรมการซื้อขาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ

ความสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องจะนำไปสู่ผลกำไรที่มากขึ้น เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยในการทำความเข้าใจจิตวิทยาของนักลงทุนและผู้ค้าเกี่ยวกับตลาด รวมไปถึงให้ความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาแทบทุกตราสารที่ซื้อขายได้ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ภายใต้บังคับของอุปสงค์และอุปทาน ที่รวมถึงหุ้น พันธบัตร และคู่สกุลเงิน หลาย ๆ คนมองว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงการศึกษาแรงของอุปสงค์และอุปทานซึ่งสะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดของหลักทรัพย์เท่านั้น แต่นักวิเคราะห์บางคนติดตามตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ราคา เช่น ปริมาณการซื้อขาย และอื่น ๆ 

โดยทั่วไปแล้ว นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:

  • แนวโน้มราคา (Price trends)
  • รูปแบบของกราฟราคา  (Chart patterns)
  • ตัวบ่งชี้ปริมาณและโมเมนตัม (Volume and momentum indicators)
  • ออสซิลเลเตอร์ (Oscillators)
  • เส้นค่าเฉลี่ย (Moving averages)
  • แนวรับและแนวต้าน (Support and resistance levels)

Articles ที่เกี่ยวข้อง

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.