บริหารการเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Crypto ได้หรือไม่ ?

โพสต์เมื่อ June 09, 2021 ใน Articles, Zipmex Guide
บริหารการเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Crypto ได้หรือไม่ ?
ดู Articles ทั้งหมด

“อิสรภาพทางการเงิน” ฟังดูเป็นคำที่ยากและไกลตัว แต่ก็เป็นคำที่ใครหลายคนมักพูดถึง หรือสามารถพบเจอได้ในหนังสือบริหารการเงินส่วนบุคคลที่มีขายทั่วไป แท้จริงแล้ว การมีอิสรภาพทางการเงิน นั่นคือ การที่เราสามารถบริหารเงินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลายตำรามักเริ่มจากการให้เราตั้งเป้าหมายทางการเงิน บันทึกรายรับรายจ่าย การวางแผนการลงทุนหรือจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งอาจจะเริ่มจากการฝากออมทรัพย์ การลงทุนในหุ้น กองทุน หรือแม้กระทั่ง Crypto เองก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามข่าวสารการลงทุนและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ 

หลักการการบริหารการเงินส่วนบุคคลข้างต้นที่กล่าวมานั้น มีความใกล้เคียงกับหลักการในการบริหารธุรกิจอยู่พอสมควร ตัวอย่างเช่น 

  • การตั้งเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล ใกล้เคียงกับการกำหนดวิทัศน์และพันธกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานต่าง ๆ 
  • การบันทึกรายรับรายจ่าย ใกล้เคียงกับการทำงบกำไรขาดทุน เพื่อให้ทราบถึงรายได้นั้น เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
  • การวางแผนการลงทุนหรือการจัดพอร์ต ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในตอนต้น ซึ่งควรมีความยืดหยุ่นกับแผน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงในอนาคต

การบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงด้วยนั่นคือ “กระแสเงินสด” ทั้งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น การผ่อนชำระที่มีลักษณะต้องจ่ายเป็นงวด การผ่อนบ้าน-คอนโดฯ เพราะรายจ่ายเหล่านี้ เป็นรายจ่ายที่มีความต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อเริ่มมีภาระผูกพันแล้ว ภาระนั้นยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ และถ้าหากไม่อยากให้รายจ่ายนี้กระทบกับค่าใช้จ่ายประจำต่อเดือน การมองหากระแสเงินสดรับเข้ามารองรับในส่วนนี้ ก็จะช่วยให้เราสามารถบริหารการเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

crypto

บริหารการเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Crypto

ในทางปฏิบัติเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล นอกจากเรื่องการการมองหารายรับเพิ่ม หรือลดการค่าใช้จ่ายลง เพื่อทำให้กระแสเงินสดเป็นบวกแล้วนั้น การวางแผนในการบริหารกระแสเงินสด เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล เพราะหากเรามีการวางแผนไว้ล่วงหน้า จะทำให้เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ 

ตัวอย่างเช่น นาย A ต้องการวางแผนซื้อคอนโดฯ มูลค่า 10 ล้านบาท ในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า สิ่งที่นาย A ต้องนำมาว่าแผนนั่นคือ จะซื้อเงินสดหรือต้องการผ่านชำระ? หากเป็นการผ่อนชำระ ต้องวางเงินดาวน์เท่าไร? อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเงินที่ต้องชำระต่องวดอีกด้วย

โดยเฉพาะถ้านาย A ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน แม้กระทั่งวิธีการในการชำระเงินก็ยังต้องวางแผนด้วยเช่นกัน เคสที่เห็นล่าสุดคือ เราสามารถใช้ Crypto ในการชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้แล้ว แม้ในช่วงแรกจะเป็นในส่วนของค่ามัดจำในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ก่อนก็ตาม เพราะในประเทศไทยนั้น ยังมีข้อจำกัดของกฎเกณฑ์ในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ผู้ที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์มีทางเลือกเพิ่มขึ้น ซึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Zipmex ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ บริษัท 1.6 ดีเวลลอปเม้นท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

จากกรณีนี้ หากนาย A ต้องการซื้อคอนโดฯ ด้วย Crypto นาย A คงต้องเริ่มทยอยวางแผนสะสม Crypto แล้ว เพื่อที่จะนำมาชำระค่าซื้อคอนโดฯ ในอนาคต อีกทั้งยังมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน Crypto ด้วยโปรแกรม ZipUp และ ZipLock จาก Zipmex อีกด้วย

crypto

เพิ่มผลตอบแทนจาก Crypto ด้วยโปรแกรม ZipUp และ ZipLock

นอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้ว ก่อนหน้านี้ ทาง Zipmex ได้ร่วมมือกันกับพันธมิตรในหลายอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น โรงภาพยนตร์ รถยนต์ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในวงการ Crypto ให้กับนักลงทุน และยังมีอีกหนึ่งบริการที่ทาง Zipmex มีให้กับนักลงทุน นั่นคือ โปรแกรม ZipUp และ ZipLock ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใน Crypto สูงสุดถึง 14% เพียงแค่คุณถือคริปโตที่กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคา ยังคงมีอยู่ แต่หากนักลงทุนยังมีความกังวลในเรื่องความผันผวนของราคา Crypto ที่มาจากความต้องการซื้อและความต้องการขายของนักลงทุนในตลาด ก็ยังสามารถเข้าโปรแกรม ZipUp และ ZipLock ได้เช่นกัน โดยอาจเลือกลงทุนใน Crypto ประเภท Stable coin เช่น USDT USDC ด้วยคุณสมบัติที่มีมูลค่าค่อนข้างคงที่กับสินทรัพย์ที่อ้างอิงถึงแล้ว

ปัจจุบัน มีทางเลือกมากมายให้ต้องตัดสินใจ ทั้งในเรื่องของช่องทางและสินทรัพย์ที่เลือกลงทุน ตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้นด้วยตนเองหรือผ่านกองทุนรวม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนใน Crypto ผ่านการซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หากเราหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราโอกาสในการบริหารการเงินได้มากขึ้น

กล่าวโดยสรุป

ใจความสำคัญของธุรกิจและการเงินส่วนบุคคล คือ การบริหารจัดการการเงินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การติดตามข่าวสารและเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างสม่ำเสมอ จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนมากขึ้น เพราะในปัจจุบันมีทางเลือกให้เลือกตัดสินใจเกิดขึ้นมากมาย ทั้งเรื่องของการลงทุนหรือช่องทางการชำระสินค้าและบริการเองก็ตาม อย่างล่าสุด นอกจากการลงทุนใน Crypto แล้ว ยังสามารถใช้ Crypto ในการชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้อีกด้วย

เริ่มบริหารงานเงินด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ Zipmex แพลตฟอร์มที่ให้คุณลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Cryptocurrencies ได้แบบค่าธรรมเนียมต่ำ พร้อมสิทธอประโยชน์เพิ่มเติมที่สูงกว่าที่เคย