การได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นสำคัญไฉน ?

โพสต์เมื่อ March 24, 2020 ใน Articles, Opinions
การได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นสำคัญไฉน ?
ดู Articles ทั้งหมด

ในภาวะของวิกฤติโรคระบาดไวรัส COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลกนั้น ทำให้เกิดความกังวลตามมามากมายจนเป็นที่มาของการเทขายสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร,หุ้นกู้เอกชน ฯลฯ จนธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ US Federal Reserve ได้มีมติทำ QE ครั้งล่าสุดขึ้นมา ส่งผลให้ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin ราคาดีดกลับขึ้นมาพอสมควรจนนักลงทุนหลายท่านเริ่มกลับเข้ามาให้ความสนใจกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นแต่แน่นอนว่ามีนักลงทุนบางกลุ่มก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความน่าเชื่อถือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือแม้กระทั่งศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะจากข่าวสารที่ผ่านมาในอดีตนั้นก็ได้มีความสูญเสียเกิดขึ้นกับนักลงทุนในหลาย ๆ เหตุการณ์

นี่เป็นเหตุผลหลักที่ Zipmex ได้เข้ามาทำธรุกิจในการประกอบศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มตัวเพราะเราเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมชนิดใหม่นี้แต่สิ่งที่ทุกคนกังวลก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือ Zipmex จึงมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ ทำการวางระบบงานและทุกกระบวนการให้ถูกต้องตรงตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจมากที่สุด

การได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

เป้าหมายของเราคือมุ่งมั่นและตั้งใจในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใน Asia- Pacific เราตระหนักดีว่าสินทรัพย์ดิจิทัลยังถือเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย ซ้ำยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตที่อาจจะทำให้หลายคนยังกังวลจนไม่กล้าที่ก้าวเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งที่เราทำก็คือการสร้างความน่าเชื่อให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกท่านเชื่อมั่นและมั่นใจใน Zipmex ว่าทรัพย์สินของท่านจะได้รับการดูแลปกป้องเป็นอย่างดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลตื่นตัวเป็นอย่างมาก แม้ว่าเทคโนโลยี Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ จะพูดถึงเรื่องการเป็นอิสระและปราศจากตัวกลางแต่หน่วยงานกำกับดูแลก็เป็นห่วงนักลงทุนในประเทศไทยเกรงว่าจะลงทุนโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ดิจิทัลจนเกิดความเสียหายหรือแม้กระทั่งมิจฉาชีพที่คิดร้ายต่อนักลงทุนในประเทศไทย หน่วยงานกำกับจึงมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่ตั้งใจจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับมิจฉาชีพออกจากกัน หลังจากนั้นก็มีเรื่องของการตรวจสอบระบบงานในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจมีระบบงานที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากที่สุด ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายบริษัทที่พยายามจะยื่นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทยแต่ตลอดระยะเวลานี้มีเพียงไม่กี่แห่งที่มีความพร้อมและได้รับใบอนุญาต ซึ่งบริษัท Zipmex คือหนึ่งในนั้นครับ

หน่วยงานกำกับในประเทศไทยมีหลายส่วนมาก เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง เป็นต้น ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนการทำงาน วางแผนตรวจสอบให้ครอบคลุมที่สุดตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนั้นจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยน่าไว้วางใจจากนักลงทุนไทยที่สุด

เนื่องจากทางบริษัท Zipmex มุ่งมั่นอย่างจะเป็นผู้นำในตลาดของ Asia-Pacific ซึ่งในทุกประเทศก็จะมีหน่วยงานกำกับและกฎเกณฑ์เป็นของตัวเอง เราจึงมุ่งมั่นและพัฒนาระบบงานของเราเพื่อที่จะขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ได้มากที่สุด อยากให้นักลงทุนวางใจและอุ่นใจเวลาที่เข้ามาใช้บริการจาก Zipmex ว่าจะมีความปลอดภัยรวมถึงได้รับบริการที่ดีที่สุดกลับไปอย่างแน่นอนครับ

การขอใบอนุญาตในประเทศออสเตรเลีย

สำหรับออสเตรเลียนั้น ผู้คนในประเทศให้ความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างมาก ช่วงแรกนั้นผู้ที่สนใจจะครอบครองสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin ก็ยอมรับความเสี่ยงกันเองคือหาที่แลกเปลี่ยนซื้อขายกันเองตามที่ชอบใจไม่สนว่าศูนย์ซื้อขายแห่งนั้นจะถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่ แต่บริษัทนั้น Zipmex เลือกที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ สำหรับออสเตรเลีย Zipmex ได้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก AUSTRAC

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ AUSTRAC นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ด้วยความละเอียดรอบคอบของกฎเกณฑ์ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาจาก AUSTRAC คือผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างแท้จริง เราจะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ให้ดูดังต่อไปนี้ครับ

กฎระเบียบที่กำหนดขึ้นโดย AUSTRAC

บริษัทต้องพัฒนาระบบงานให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมกฎหมายการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CTF) แสดงออกให้เห็นถึงความชัดเจนในการตรวจสอบบุคคลหรือนิติบุคคล กำหนดวิธีการแสดงข้อมูล เปิดเผยข้อมูลจากลูกค้าให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ AML/CTF มีการระบุและกำหนดความเสี่ยง รวมถึงการจัดกลุ่มและรายงานผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยตามความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (ML/TF)

การประเมินความเสี่ยงทางการเงินของการฟอกเงินและการก่อการร้าย

Zipmex จะต้องวางระบบการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุก ๆ ความเสี่ยงของลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย การกระทำหรือธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติ ซึ่งอาจจะเข้าข่ายความเสี่ยงในด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (ML/TF)

โครงการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย

พนักงาน Zipmex ทุกคนจะต้องทำการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน ซึ่งการฝึกอบรมประกอบด้วย

  • ภาระผูกพันทางธุรกิจของ Zipmex ภายใต้พระราชบัญญัติการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินปี 2006 (พระราชบัญญัติ AML / CTF) และผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตาม
  • ประเภทของการฟอกเงินและความเสี่ยงทางการเงินที่ธุรกิจของคุณอาจเผชิญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  • กระบวนการและขั้นตอน AML / CTF ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยพนักงาน

โปรแกรมการตรวจสอบสถานะพนักงาน

Zipmex จำเป็นต้องกลั่นกรองพนักงานทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องหรือขัดกับกฎหมายกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบประวัติการตรวจสอบทางอาญาและการตรวจสอบหนังสือเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบเครดิตและการล้มละลายเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบของ AUSTRAC

ความสำคัญของการปฏิบัติตามและข้อผูกพันต่าง ๆ

ข้อบังคับบางประการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับในการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ Zipmex ทำเพื่อสนับสนุนการทำงาน การตรวจสอบของ AUSTRAC ระเบียบข้อปฏิบัตินั้นมีจำนวนมาก ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ Zipmex รวมถึงพนักงานคนอื่น ๆ ทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในออสเตรเลีย มีความโปร่งใส นักลงทุนมีความปลอดภัย หากปราศจากมาตรการเหล่านี้ Zipmex อาจเป็นต้นเหตุทำให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดความเสียหายทางการเงินตามมาในภายหลัง

การที่ Zipmex พยายามกระทำทุกอย่าง อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือนั่นก็เพราะว่าเราต้องการผลักดันอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เรามีวิสัยทัศน์และเชื่อมั่นในธุรกิจนี้ จึงพยายามถ่ายทอดมุมมองต่าง ๆ รวมถึงบอกเล่าโอกาสดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เราจะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อยากให้ทุกคนเปิดใจและคอยติดตามการเติบโตของเรา ซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตนี้ครับ