เทคนิคการวิเคราะห์ NFT การลงทุน NFT ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกรณีศึกษา

โพสต์เมื่อ May 03, 2021 ใน Articles, Investing, Opinions
เทคนิคการวิเคราะห์ NFT การลงทุน NFT ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกรณีศึกษา
ดู Articles ทั้งหมด

กระแสของ Non-fungible token หรือ NFT ในเดือนที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากสังคมอย่างมากมายจนส่งผลให้ผู้คนตระหนักว่านอกจากการลงทุนในหุ้น Cryptocurrency นั้นยังมีช่องทางการลงทุนใหม่เพิ่มเข้ามาอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า NFT

โดยมูลค่าของ NFT นั้นไม่สามารถที่จะประเมินได้อย่างเหมาะสมแต่จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ “พอใจ” หรือคาดว่าในอนาคตมูลค่าควรจะเป็นเช่นไร ไม่ใช่จากมุมมองส่วนตัวของเราเพียงคนเดียวเท่านั้น

บทความนี้จึงอยากจะแชร์ความรู้เบื้องต้นในการหาข้อมูลเพื่อนำมาตีความเพื่อหาแนวโน้มของ NFT ว่าอาจจะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต แล้วนำมาเป็นข้อมูลประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

การใช้ Decentralized Application หรือ DApp ตรวจสอบหาแนวโน้ม (Trend) ของ NFT 

เราจะยกตัวอย่าง DApps ที่ชื่อว่า DAppRadar ที่ได้ทำการ Track Record ข้อมูลของกลุ่ม Decentralized Application ในหลากหลาย Blockchain เช่น Flow, WAX, Ethereum เป็นต้น

DApps

จากภาพแสดงให้เราเห็นข้อมูล Overview บนเว็บของ DApps ในระยะเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีข้อมูล ดังนี้

  1. Top Collection (NFT Products เช่น Sorare ที่เป็น NFT รูปแบบของการ์ดนักฟุตบอล)
  2. Top Sales (NFT ที่ถูกขายในราคาสูงสุดในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา)
  3. Market Places (ตลาดซื้อขาย NFT เช่น OpenSea)

โดยเราสามารถทำการ Ranking เลือกดูอันดับของจำนวน Volume, Traders, Sales Performance ในรอบระยะเวลา 1, 7, 30 วันที่ผ่านมา หรือ All Time (ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน) ซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในตลาด NFT ว่า 

  • ณ ปัจจุบันนั้นแนวโน้มและกระแสของ NFT นั้นไปอยู่ที่ไหน  
  • Product NFT ใดที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
  • ทำให้เราเข้าใจข้อมูลของราคา NFT เบื้องต้น เพื่อจะได้เตรียมเงินทุนอย่างเหมาะสมก่อนการลงทุน
  • ประเภทหรือลักษณะของ Market Places และผู้ซื้อขาย NFT 

ทั้งหมดก็เพื่อให้เราสามารถวางกลยุทธ์ระยะสั้นหรือระยะยาวสำหรับการลงทุนใน NFT และหาแหล่งซื้อขายที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากใช้สำหรับการขายทำกำไรโดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอผู้ซื้อ 

ส่วนต่อมาเราจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายในให้ลึกและละเอียดมากยิ่งขึ้น

DApps Rarible

จากภาพเป็นข้อมูลของ DApps ชื่อว่า Rarible เป็น Market Places ที่ไว้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT โดยมีข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

  • มีไอคอนรูป  Twitter, Telegram , Instagram สำหรับให้เราเข้าดูข้อมูลข่าวสารล่าสุดของ NFT เช่น การเปิดตัว NFT ใหม่ ๆ ที่ขายบน Rarible
  • สามารถกดเข้าไปใน Open DApps เพื่อไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น DApps นี้มีวัตถุประสงค์ยังไง, มีสินค้า NFT รูปแบบใดบ้าง 
  • ข้อมูล Statistic ในรูปตัวเลขและกราฟ โดย DApps นั้นจะรวบรวมข้อมูล Users, Transaction, Volume และ Balance ในระยะเวลาที่เราสามารถเลือกได้ เช่น จากภาพเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการประเมินแนวโน้มภาพรวมของ Rarible สำหรับการเข้ามาลงทุน NFT รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงในการหาแหล่งรองรับสินค้าในการซื้อขาย

การลงทุนใน NFT ทางตรงและทางอ้อม

DApps graph
จากภาพเป็นข้อมูลกราฟของภาพรวมการเติบโตของกลุ่ม DApps ประเภท Game บนเว็บ DappRadar ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก Users (จำนวนผู้ใช้งาน) และ Volume (จำนวนการซื้อขาย Items) โดยสะท้อนให้เราทราบถึงโอกาสเติบโตของกลุ่ม

NFT ในรูปแบบ Game Items นั้นได้รับความนิยมมาก ส่งผลให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่า DApps ไหน และ Item NFT ใดจะเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากสังคม เราจึงอยากจะเสนอมุมมองในแนวทางอื่น ๆ โดยเป็นลักษณะลงทุนผ่านทางบริษัทผู้สร้าง NFT ในรูปแบบทางตรงคือ ผ่าน Token ของบริษัท ในรูปแบบทางอ้อมคือ ลงทุนผ่านทาง Partner ของบริษัทผู้สร้าง NFT เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ออก Token และไม่มีหุ้นให้เราเข้าลงทุน

การลงทุนทางตรง 

หมายถึง การที่เราเข้าลงทุน Token โดยตรงจากทางบริษัทหรือเจ้าของ Project ที่ทำการออกในรูปแบบ NFT เช่น Game Items 

เราจะยกตัวอย่างของ Decentraland  เป็น Game DApps ในรูปแบบ Virtual Reality หรือ โลกเสมือนจริง โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเล่นเป็นตัวละครเสมือนตนเอง (Avatar) เข้ามาในอยู่ในโลกเสมือนที่เรียกว่า Decentraland โดยสินทรัพย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ดิน, เสื้อผ้าจะอยู่ในรูปแบบของ NFT ทั้งหมดซึ่งเราจะซื้อขายโดยใช้ Token ของ Decentraland คือ MANA Token  และปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมส่งผลให้ MANA Token มีการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนี้ก็โอกาสสำหรับการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง

MANA Token graph
จากภาพแสดงถึงการเติมโตของ MANA Token ตั้งแต่ปี 2020 – ปัจจุบัน (27 เม.ย. 2021)

การลงทุนทางอ้อม

หมายถึง การเข้าลงทุนกับทาง Partner ของบริษัทที่เป็นผู้สร้างสินค้า NFT เนื่องจากไม่มีการออก Token และหุ้นบริษัทออกมาให้ลงทุน

เราจะยกตัวอย่างจาก NBA TopShot นั้นเป็นที่ได้รับความสนใจในตลาดและอ้างอิงตัวเลขจาก DappRadar ที่มี Volume ของการซื้อขายในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการในตลาดและมีโอกาศที่จะสร้างผลตอบแทนได้อีกในอนาคต แต่เนื่องจากบริษัทผู้ผลิต Dapper Lab นั้นไม่มี Token หรือหุ้นออกมาทำให้นั้นต้องหันไปลงทุนในบริษัทที่เป็น Partner แทนคือบริษัท Warner Music Group (WMG) ใน Nasdaq, บริษัท Ubisoft (UBSFY) ใน OTC แทน

WMG graph
จากภาพแสดงถึงการเติมโตของหุ้น WMG ตั้งแต่ปี 2020 – ปัจจุบัน (27 เม.ย. 2021)

การนำมุมมองเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมมาปรับใช้ในการลงทุน NFT เพื่อพิจารณาองค์ประกอบของความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นของมูลค่า

โดยเราจะนำข้อมูลจากบทความ “คุณค่า” ของ NFT ที่มากกว่า “มูลค่า” ในมุมเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม มาปรับใช้กันครับ ส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยอ่านสามารถเข้าไปอ่านกันในบทความของ Zipmex นะครับ เราจะนำแนวทางของ Hedonic Value หรือ คุณค่าในเชิงสุนทรียภาพ มาใช้อ้างอิงพร้อมกับนำตัวอย่างงาน NFT มาเป็นกรณีศึกษา

ตัวอย่างที่เราจะมาทำการศึกษากันคือ ภาพ “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS” ของ ศิลปินนามแฝง Beeple หรือ คุณ Mike Winkelmann ที่ถูกประมูลราคาสูงถึง 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

beeple

คุณค่าในเรื่องราว

เป็นเรื่องราวเบื้องหลังที่กว่าจะมาเป็นผลงานในลักษณะของการบรรยายโดยศิลปินเพื่อสร้างความสนใจให้แก่ผู้ซื้อ

มุมเรื่องราวของผลงาน

เบื้องหลังกว่าจะเป็นภาพริเริ่มจากคุณ Mike ได้ทำการวาดภาพ Digital Artwork ทุก ๆ วันเป็นระยะเวลาเกือบ 14 ปี โดยแต่ละภาพจะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน สื่อถึงเรื่องราวประสบการณ์, เหตุการณ์, ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตไปสู่ปัจจุบันผ่านมุมมองของคุณ Mike ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวบนภาพในแต่ละวันตลอดระยะเวลา 14 ปี

มุมเรื่องราวของศิลปิน

คุณ Mike Winkelmann นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบ กราฟฟิคดีไซน์, อนิเมชั่น  ซึ่งได้สร้างผลงานมากมายออกสู่สังคมในรูปแบบของงานคอนเสิร์ตและ Music Video ของศิลปินชื่อดังมากมาย เช่น Katy Perry, Justin Bieber, Ariana Grande จนเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและแฟชั่น เช่น ปี 2019 ทาง Louis Vuitton ติดต่อขอนำผลงาน Digital Artwork ไปลงใช้ใน  Louis Vuitton Collection ที่งาน Paris Fashion Week 

Louis Vuitton Collection
Louis Vuitton Collection

ซึ่งสิ่งที่เราต้องการสื่อให้เห็นคือตัวอย่างขององค์ประกอบต่างๆที่สามารถทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นของ NFT และคุ้มค่าในการลงทุน

ความน่าเชื่อถือของศิลปิน 

เนื่องจากผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินที่เคยสร้างไว้นั้นเป็นผลงานที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามและประสบความสำเร็จจนได้เป็นที่ยอมรับของสังคม ด้วยปัจจัยนี้ทำให้ผลงานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นถูกคาดหวังหรือคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะประสบความสำเร็จจากคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผลักดันมูลค่านั้นเอง

เรื่องราวที่มาของผลงาน 

เป็นการบรรยายถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในสร้างรังสรรค์ผลงานที่ใช้ระยะเวลาจากประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการทางความคิดและถ่ายถอดออกมาเป็นผลงานทีละภาพตลอดเวลามากกว่า 10 ปี ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการผลักดันมูลค่าเช่นกัน

สุดท้ายหวังว่าความรู้ในบทความนี้จะสามารถช่วยนักลงทุนสามารถนำข้อมูลหรือแนวคิดที่ยกตัวอย่างไปปรับใช้และประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนใน NFT ได้อย่างเหมาะสม