ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประจำสัปดาห์ – 23 พฤศจิกายน 2563

โพสต์เมื่อ November 26, 2020 ใน
articles,
market movements

Articles ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประจำสัปดาห์ – 14 กันยายน 2564

September 14, 2021

intermediate

ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประจำสัปดาห์ – 14 กันยายน 2564

articlesmarket movements

ภาพรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับฐานหลังจากที่หลายเหรียญโดยเฉพาะเหรียญขนาดใหญ่เริ่มชนแนวต้าน

ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประจำสัปดาห์ – 7 กันยายน 2564

September 07, 2021

intermediate

ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประจำสัปดาห์ – 7 กันยายน 2564

articlesmarket movements

ภาพรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปตามที่เรามองไว้ประมาณหนึ่งคือมีลักษณะของการขึ้น-ลงสลับ ๆ กัน บางตัวขึ้นเร็ว บางตัวขึ้นช้า

ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประจำสัปดาห์ – 31 สิงหาคม 2564

August 31, 2021

intermediate

ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประจำสัปดาห์ – 31 สิงหาคม 2564

articlesmarket movements

ภาพรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในสัปดาห์ที่ผ่านขึ้นมาชนแนวต้านแรกแล้วเหมือนจะมีการพักตัวเล็กน้อย เรามองว่าภาพรวมตลาดหลังจากนี้จะมีลักษณะการแกว่งในกรอบหรือ Sideway