มูลค่าตลาด (Market Cap) คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

โพสต์เมื่อ April 27, 2021 ใน Articles, Investing
มูลค่าตลาด (Market Cap) คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?
ดู Articles ทั้งหมด

การคำนวณมูลค่าดัชนีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์นั้น ทั้งในด้านราคาและแนวโน้มของตลาด

วิธีการคำนวณมูลค่าดัชนีโดยทฤษฎีนั้นมีด้วยกัน 3 วิธี ไม่ว่าจะเป็นวิธีการประเมินมูลค่าดัชนีด้วยมูลค่าตลาด ( Market Capitalization index), ด้วยราคาตลาด (Price Weighted index) หรือไม่ถ่วงน้ำหนักเลย (Equally Weighted index) ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ วิธี Market Capitalization index หรือชื่อที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า Market Cap

วิธีการคำนวณมูลค่าดัชนีด้วยวิธี Market Cap คือ วิธีการคำนวณหามูลค่าตลาดของสินทรัพย์นั้น ๆ โดยสามารถคำนวณได้โดยการนำ ‘ราคาตลาด’ มาคูณด้วย ‘ปริมาณของสินทรัพย์’ นั้น ซึ่งให้ความสำคัญกับปริมาณเงินลงทุนสินทรัพย์นั้นมากกว่าราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้นข้อดีของวิธีนี้คือ ทำให้เราเห็นถึงเม็ดเงินที่ลงทุนในสินทรัพย์นั้น ๆ ว่ามีมูลค่าเท่าไร

หากเรามาดูในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้จะพบว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล มี Market Cap อยู่ที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเหรียญที่มี Market Cap สูงสุดได้แก่ Bitcoin ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 8.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 62% ของมูลค่าตลาดรวม นับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดรวม ซึ่งห่างจากอันดับ 2 อย่าง Ethereum ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 12% ของมูลค่าตลาดรวม

เนื่องจาก มูลค่าตลาดคือ ‘ราคา’ คูณด้วย ‘ปริมาณการซื้อขาย’ อาจกำลังสงสัยกันอยู่ว่า มูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการปรับตัวของราคาที่สูงขึ้นอย่างเดียวหรือไม่? แล้วปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่า? เพราะหากเป็นการปรับตัวขึ้นด้วยปัจจัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่ใช่ปัจจัยที่ดีนัก


(ที่มา https://ark-invest.com/)

จากภาพข้างต้น คือ ปริมาณการซื้อขายของ Bitcoin ตั้งแต่ปี 2010 พบว่า มีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2017 มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดอยู่ที่ 8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 240,000 ล้านบาทต่อวัน เห็นได้ว่า Bitcoin ที่ครองมูลค่าตลาดที่สูงที่สุดในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล มี Market Cap ที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านของราคาและปริมาณการซื้อขาย คำถามคือ Market Cap ในปัจจุบันมีมูลค่ามากเพียงใด? สามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ดังนี้

           มูลค่าตลาดของหุ้น Apple = 1 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

           มูลค่าตลาดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ = > 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

           มูลค่าตลาดของ Global FX spot market = > 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

           เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วข้างต้นพบว่า มูลค่าตลาดของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังมีมูลค่าตลาดที่น้อยกว่าอยู่พอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดของสินทรัพย์อื่น แต่ประเด็นนี้เราอาจต้องกลับมาดูว่า สถานการณ์ของสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันเป็นอย่างไร การยอมรับในสินทรัพย์ดิจิทัลมีมากน้อยเพียงใด เพราะหากมีผู้คนให้การยอมรับมากขึ้น มีสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ก็อาจทำให้มูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็เป็นได้

           ก่อนหน้านี้ มักมีประเด็นที่ถูกพูดถึงกันว่า มีการปั่นราคาในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าทำได้ยาก หากดูจาก Market Cap ของตลาด Market Cap ของแต่ละเหรียญ ปริมาณการซื้อขาย และปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกโดยไม่จำกัดเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้นการขึ้นลงของราคาจึงเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามกลไลของตลาด เมื่อมีคนหนึ่งซื้อก็มีคนหนึ่งขาย เพียงแต่ปริมาณการซื้อหรือปริมาณการขายจะปริมาณที่มากกว่ากัน เป็นเหตุให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนั้น กล่าวคือ หากปริมาณการซื้อมากกว่าปริมาณการขาย ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้น แต่หากปริมาณการขายมากกว่าปริมาณการซื้อ ก็จะทำให้ราคาปรับตัวลงซึ่งอาจเป็ในท้ายที่สุด นเหตุทำให้เกิดความผันผวนของราคา โดยอาจมองได้ว่าเป็นผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น แต่หากเรามองในระยะยาว ไม่ว่าจะสินทรัพย์ประเภทใด ราคาก็มักจะปรับตัวสู่มูลค่าที่แท้จริงเสมอในท้ายที่สุด

           กล่าวโดยสรุป มูลค่าตลาด หรือ Market Cap นั้นมีความสำคัญที่สามารถช่วยบอกถึงเม็ดเงินที่เข้าลงทุนในสินทรัพย์นั้น ความนิยมของสินทรัพย์นั้นเมื่อเทียบกับภาพรวมของตลาด และยังสามารถบอกได้ถึงภาพรวมแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาได้อีกด้วย