กฎการลิสต์สินทรัพย์ดิจิทัล

โครงการจะต้องผ่านข้อกำหนดทั้ง 5 ข้อเพื่อผ่านเข้าไปพิจารณาร่วมรายชื่อ:

 1. มี Whitepaper หรือไม่?
 2. มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องหรือไม่ ?
 3. มีซอร์สโค้ดหรือ MVP หรือไม่?
 4. อยู่บน blockchain หรือไม่?
 5. โครงการหรือผู้ก่อตั้งมีส่วนร่วมในขบวนการหลอกลวงหรือไม่?

กฎการลิสต์สินทรัพย์ดิจิทัลของซิปเม็กซ์ (7หมวด)

 1. โมเดล – ตรวจเช็คว่าโมเดลทางธุรกิจสมเหตุสมผล
 2. กระบวนการ – ตรวจสอบว่าเทคโนโลยีสามารถทำงานได้จริง
 3. การบริหาร – ตรวจเช็คว่าทีมมีความสามารถและน่าเชื่อถือ
 4. สภาพตลาด – ตลาดที่กำลังทำธุรกิจอยู่จะมีศักยภาพมากแค่ไหน
 5. แรงผลักดัน – สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ Blockchain หรือไม่จากมุมมองทางเศรษฐศาตร์
 6. โมเมนตัม – มีผู้ให้ความสนใจ หรือมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตมากเพียงใด
 7. การเงิน – ฐานะการเงินเป็นอย่างไร

หมวดที่ 1: โมเดลทางธุรกิจ

 1. ธุรกิจ: มีการดำเนินธุรกิจมาก่อนหรือไม่ หรือมีแผนการขายกิจการในอนาคตอย่างไร
 2. คอนเส็ป: การทดสอบ concept ของสินทรัพย์ดิจิทัลมีความชัดเจน และสามารถเข้าใจได้
 3. ความจำเป็น : สินทรัพย์ดิจิทัลนี้มีความจำเป็น หรือแก้ปัญหาให้ผู้คนในวงกว้างหรือไม่
 4. คุณประโยชน์: สินทรัพย์ดิจิทัลนี้มีคุณประโยชน์ที่ชัดเจนต่อนักลงทุนหรือไม่
 5. วิสัยทัศน์: มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำกว่าบริษัทอื่นในปัจจุบันที่ตรงกับเทรนด์หรือไม่
 6. ความเป็นไปได้: โครงการมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไร
 7. ความเป็นไปได้: แผนงานมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไร
 8. หนังสือชี้ชวน – หนังสือชี้ชวนอธิบายเหตุผลความจำเป็นของการกระจายศุนย์ (Decentralized) และแสดงเป้าหมายของโครงการจากมุมมองทางธุรกิจและเทคโนโลยีหรือไม่

หมวดที่ 2: กระบวนการ

 1. คุณสมบัติ: การใช้ blockchain เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นอย่างแท้จริงของโครงการหรือไม่
 2. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ – มีการพัฒนาไปมากเพียงใด มีการทดสอบหรือไม่
 3. ตัวอย่าง – Source Code มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่
 4. Prototype – สามารถใช้งานได้หรือไม่
 5. สิทธิการเข้าถึงที่เท่าเทียมกัน- เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านสมาร์ทโฟน
 6. การกระจายอำนาจ – มีการกระจายอำนาจจริงหรือไม่ หรือมีแผนการที่จะไปถึงจุดกระจายอำนาจได้อย่างไร
 7. Innovation – ผลิตภัณฑ์ innovate แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดอย่างไร และมีส่วนช่วยในระบบ Blockchain อย่างไร
 8. ความปลอดภัย – ทีมงานมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

หมวดที่ 3: การบริหาร

 1. ผู้ก่อตั้ง- มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการในการใช้งานได้จริง และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้หรือไม่
 2. ผู้ก่อตั้ง- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ก่อตั้ง-มีความหลากหลายในความสามารถหรือไม่
 4. ที่ปรึกษา-มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือหรือไม่
 5. มีการมอบอำนาจ-ผู้บริหารมีความรับผิดชอบและมีการมอบอำนาจจริงหรือไม่ และจะไปถึงจุดที่สามารถกระจายอำนาจอย่างแท้จริงได้อย่างไร
 6. Connection- ผู้ก่อตั้งมีชื่อเสียงที่ดี และรู้จักคนอย่างทั่วถึงในระบบ Eco System หรือไม่
 7. Connection- มีคนในทีมงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
 8. ทักษะ-ผู้ก่อตั้งมีทักษะครอบคลุมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี การตลาด

หมวดที่ 4: สภาพตลาด

 1. ศัพยภาพของตลาด – ตลาดมีขนาดใหญ่ หรือมีการเจริญเติบโตที่ดีหรือไม่
 2. การหมุนเวียน – ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลมีจำกัดหรือไม่
 3. การแข่งขัน – มีคู่แข่งสำคัญที่มีลักษณะคล้ายกัน
 4. จุดเด่น – ทีมงานสามารถบรรยายจุดเด่นของธุรกิจได้หรือไม่ (ด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น IP, Network Effect, แบรนด์)
 5. สภาพคล่อง – สินทรัพย์นั้นมีสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหน
 6. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ – สินทรัพย์นั้นถูกประกาศแจกจ่ายมากกว่า 1 ประเทศหรือไม่

หมวดที่ 5: แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์

 1. บล็อกเชน – โครงการได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือไม่ (เช่น การลดบทบาทของบุคคลที่สาม มีการใช้ประโยชน์จากการไม่สามารถแก้ไขได้ มีการ Automate ผ่านระบบสัญญาอัจฉริยะ smart contract เป็นต้น)
 2. การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล – Ecosystem ได้รับประโยชน์จากการมีสินทรัพย์ดังกล่าว
 3. แรงจูงใจ – การเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลมีแรงจูงใจให้เจริญเติบโตหรือ network effect หรือไม่
 4. เศรษฐกิจของสินทรัพย์ดิจิทัล –แรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้เติบโตเกินกว่าขอบเขตของ Exchange
 5. อัตราการเฟ้อ – มีโปรแกรมจัดการอัตราการเฟ้อของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่
 6. ความเท่าเทียม –การแจกจ่ายมีความเป็นธรรม

หมวดที่ 6: โมเมนตัม

 1. สื่อ – มีการพูดถึงที่เป็นประโยชน์บนสื่อต่างๆ
 2. แผนการดำเนินการ – มีแผนการดำเนินการที่ท้าทายและเป็นไปได้
 3. ความร่วมมือ – คู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์มีการทำงานกับสินทรัพย์ดิจิทัลนี้อย่างไร
 4. ความคืบหน้า – มีตัวอย่างที่ถูกทดสอบแล้ว และมีผลตอบรับเชิงบวกจากผู้ทดลองหรือไม่
 5. ลูกค้า – มีฐานลูกค้าใหญ่เพียงใด

หมวดที่ 7: การเงิน (เฉพาะแค่โทเคน)

 1. การประเมินมูลค่า – มีการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล
 2. ภาระหนี้สิน – มีหนี้สินที่ติดค้างหรือไม่
 3. สภาพคล่อง – มีเงินทุนพอที่จะครอบคลุมการดำเนินโครงการ แต่ไม่สูงจนเกินไป
 4. การแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล – มีการแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างสมเหตุสมผล (เช่น ไม่มีธนาคารกลางที่กักตุนไว้)
 5. การลดราคาเสนอ – การลดราคามีความสมเหตุสมผลต่อความเสี่ยงของการระดมทุนรอบนี้และรอบก่อนหน้า
 6. การนำขึ้นศูนย์ซื้อขาย – มีการเตรียมนำขึ้นศูนย์ซื้อขายอื่นๆด้วยหรือไม่

หมายเหตุ: กฎการลิสต์สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นไม่ได้เป็นที่สิ้นสุด และอาจมีการปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อสะท้อนการพัฒนาทางเทคโนโลยี หลังจากได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กลต.


เกณฑ์การถอดสินทรัพย์ดิจิทัลออก

การถอดถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้

จะมีการถอดสินทรัพย์ดิจิทัลหากหนึ่งในเหตุการณ์ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • เกิดการกระทำผิดโดยบริษัท เช่น นำเงินระดมทุนไปใช้ไม่ถูกต้อง มีการยักยอกเงินทุน ผู้บริหารทีมกระทำความผิดทสงอาญา
 • มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายที่มีสภาวะการซื้อขายผิดปกติ เช่น การปั่นตลลาด
 • โครงการมีการดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากที่แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี
 • มีมูลค่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายน้อยกว่า 300,000 เหรียณสหรัฐในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในซอร์สโค้ด (source code) หรือการแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น มีการเพิ่มจำนวนอย่างกระทันหัน

หมายเหตุ: เกณฑ์การถอดสินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะถูกปรับปรุงเพิ่มเติมได้เพื่อปรับให้เข้ารับกับเทคโนโลยีหรือสภาพตลาดหลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก กลต


กระบวนการการถอดสินทรัพย์ดิจิทัล

 1. Zipmex จะแจ้งลูกค้าผ่านเว็บไซต์และอีเมลภายใน 7 วัน ก่อนการถอดสินทรัพย์ดิจิทัล
 2. จะอนุญาตให้ลูกค้าถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มได้ 30 วันหลังจากการถอดสินทรัพย์ดิจิทัล
 3. หลังจาก 30 วันแล้ว ลูกค้าจะต้องติดต่อ [email protected] เพื่อทำการถอน

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.