ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > ฉันต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในบัญชีซิปเม็กซ์ ต้องทำอย่างไร?

ฉันต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในบัญชีซิปเม็กซ์ ต้องทำอย่างไร?

หากคุณได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของคุณและต้องการอัปเดตชื่อ-นามสกุลของคุณในบัญชีซิปเม็กซ์กรุณาส่งเอกสารตามลิสต์ด้านล่างไปยัง [email protected]:

1. ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรประชาชนที่ระบุชื่อ-นามสกุลใหม่ (บัตรจริงที่ไม่ใช่สำเนา)

2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

3. ภาพถ่ายสมุดบัญชีหรือใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ที่ระบุชื่อใหม่และข้อมูลดังต่อไปนี้:

  1. ชื่อธนาคาร
  2. ชื่อเจ้าของบัญชี
  3. หมายเลขบัญชี

หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดจะต้องอ่านได้ชัดเจน เราจะดำเนินการภายในเวลาสองวันทำการ

 เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เราจะทำการอัปเดตให้คุณทราบผ่านทางอีเมล โปรดวางใจได้ว่าสินทรัพย์ของคุณจะถูกจัดเก็บในบัญชีของคุณอย่างปลอดภัย

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.