ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > ฉันจะติดตั้ง Google Authenticator บนอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างไร?

ฉันจะติดตั้ง Google Authenticator บนอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งและลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใหม่ของท่าน

ขั้นตอนที่ 2: จากนั้นไปที่หน้าเว็บไซต์การยืนยันสองขั้นตอนของ Google บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของท่านเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่เครื่องหมายรูปดินสอ ซึ่งอยู่ถัดจากส่วน Authenticator จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงคำถามว่า ท่านต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือลบ Authenticator ออกจากบัญชีของท่านทั้งหมดหรือไม่ การสลับ Google Authenticator (GA) กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีผลต่อรหัสผ่านใด ๆ บนแอปพลิเคชันอื่น ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องใช้รหัสสำรองใด ๆ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว การแสดงรหัสชั่วคราวบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เดิมจะไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4: เลือกประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านต้องการย้าย จากนั้นสแกนรหัส QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Authenticator ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ขั้นตอนที่ 5: ให้ป้อนรหัส Authentication ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อยืนยันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งาน ซึ่งเหมือนกับขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ เมื่อใช้การยืนยันแบบสองขั้นตอน

โปรดย้ายบัญชีอื่น ๆ ออกจาก Authenticator โดยก่อนลบแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์เดิม ท่านสามารถตรวจสอบโดยการเข้าไปยังแต่ละหน้าต่าง และสแกนรหัส QR Code ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของท่าน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา