ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > ฉันสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีได้อย่างไร

ฉันสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีได้อย่างไร

โปรดอ่านคำเตือนต่อไปนี้ก่อนส่งคำร้องขอปิดใช้งานบัญชี Zipmex ของท่าน
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายที่เปิดอยู่ทั้งหมด และถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการดำเนินการ
– การยกเลิกบัญชีจะใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วันทำการ
หากบัญชีของท่านถูกปิดใช้งานแล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนใหม่ด้วยที่อยู่อีเมลเดิมได้

จะยกเลิกการใช้งานบัญชีของฉันได้อย่างไรบ้าง?

แจ้งความประสงค์ยกเลิกการใช้งานบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน โดยไปที่ ‘ข้อมูลส่วนตัว’ และไปที่ ‘การตั้งค่าบัญชี’ จากนั้นกดที่ ‘ลบบัญชี
หรือท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการใช้งานบัญชีโดยการคำร้องไปที่อีเมล [email protected] พร้อมแจ้งรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. อีเมลที่ใช้สมัครเปิดบัญชี
2. เบอร์โทรศัพท์
3. อาชีพที่ระบุไว้ตอนสมัคร
4. เหตุผลที่ต้องการยกเลิกบัญชี
5. ท่านต้องการยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีหรือไม่
” ตรวจสอบอีกครั้งว่าท่านมีสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ หรือ ZipUp+ หรือ ZipLock หรือไม่? หากมีสินทรัพย์ค้างอยู่ ท่านจำเป็นต้องถอนสินทรัพย์ทั้งหมดออกจากบัญชีก่อน “
6. ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันจากเราเมื่อคำร้องขอปิดใช้งานบัญชีของท่านดำเนินการเสร็จสิ้น

หากท่านต้องการกลับมาใช้บัญชีเดิมอีกครั้ง โปรดติดต่อ [email protected] ด้วยอีเมลที่ท่านลงทะเบียนบัญชีไว้ ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ!

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา