ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > ฉันสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีได้อย่างไร?

ฉันสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีได้อย่างไร?

คุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการใช้งานบัญชีไปที่ [email protected] พร้อมแจ้งรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อบัญชี (อีเมล์ที่ใช้สมัคร)

2. เบอร์โทรศัพท์

3. อาชีพที่ระบุไว้ตอนสมัคร

4. เหตุผลที่ต้องการปิดบัญชี

5. ท่านต้องการยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีหรือไม่

หมายเหตุ: หากท่านต้องการยกเลิกเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้เบอร์สมัครใหม่ หลังจากการปิดบัญชีแล้วจะไม่สามารถใช้อีเมล์เดิมสมัครได้

และหากบัญชีของคุณมีสินทรัพย์ค้างอยู่ คุณจำเป็นต้องถอนสินทรัพย์ทั้งหมดออกจากบัญชีก่อน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา