ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > ฉันสามารถดาวน์โหลด Google Authenticator ได้อย่างไร?

ฉันสามารถดาวน์โหลด Google Authenticator ได้อย่างไร?

บริษัทขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลด Google Authenticator สำหรับการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ในบัญชีซิปเม็กซ์ ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น โดย 2FA จะเป็นการยืนยันผ่าน SMS

สำหรับ iOS; คลิกที่นี่

สำหรับ Android; คลิกที่นี่

การสร้างบัญชี Google Authenticator จำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเดียวกันกับเบอร์ที่คุณลงทะเบียนไว้กับซิปเม็กซ์

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.