ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > ฉันจะสามารถกู้คืนการยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น (2FA) ได้อย่างไร

ฉันจะสามารถกู้คืนการยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น (2FA) ได้อย่างไร

ฉันเข้าสู่ระบบได้
ฉันเข้าสู่ระบบไม่ได้

หากท่านมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบเนื่องจากเหตุขัดข้องในการเข้าถึงอุปกรณ์ Google Authenticator ท่านสามารถส่งคำร้องขอปิดการใช้งาน 2FA ได้โดยการส่งคำร้องไปที่อีเมล [email protected] พร้อมแนบภาพถ่ายเซลฟีถือบัตรประชาชน (สำหรับชาวต่างชาติ กรุณาใช้หนังสือเดินทาง) และถือกระดาษที่ระบุข้อความดังต่อไปนี้

แจ้งความประสงค์ขอทำการยกเลิก 2FA บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด

อีเมลที่ผูกไว้กับบัญชี Zipmex
(วันเดือนปีที่ทำรายการ)
ลายเซ็นของผู้ถือบัญชี”

ตามภาพตัวอย่างทางด้านล่างนี้:

This image has an empty alt attribute; its file name is Cancel-KYC_TH-en-1024x683.png

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหน้า บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อความในรูปภาพมีความชัดเจน

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและปิดการใช้งาน 2FA ให้ท่านภายใน 5 วันทำการ

เราขอแนะนำให้ทำการเปิดการใช้งาน 2FA ทันทีที่ท่านสามารถทำได้ เพื่อปกป้องบัญชีให้ปลอดภัย

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา