ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > จะกู้คืน Two-Factor Authentication (2FA) ได้อย่างไร? 

จะกู้คืน Two-Factor Authentication (2FA) ได้อย่างไร? 

หากคุณมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องในการเข้าถึงอุปกรณ์  2FA คุณสามารถยกเลิกและเปิดการใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. โปรดแนบรูปถ่ายหรือเซลฟี่ของคุณที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1.1 กระดาษที่ระบุข้อความดังนี้:

  • เขียนข้อความ – “ขอทำการปลด 2FA บริษัทซิปเม็กซ์จำกัด”
  • อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี
  • เซ็นชื่อและลงวันที่

1.2 บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวต่างชาติ กรุณาใช้หนังสือเดินทาง)

กรุณาดูภาพตัวอย่างได้ทางด้านล่าง:

โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้แน่ใจว่ารูปภาพมีความชัดเจนและสามารถอ่านได้เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว

2. โปรดแนบและส่งรูปถ่ายเซลฟี่ของคุณมาที่ [email protected] พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้:

  • ชื่อ – นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครบัญชี
  • อาชีพ

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและทำการปลด 2FA โดยเร็วที่สุดหรือภายใน 5 วันทำการ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.