ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > จะกู้คืน Two-Factor Authentication (2FA) ได้อย่างไร?

จะกู้คืน Two-Factor Authentication (2FA) ได้อย่างไร?

หากคุณมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องในการเข้าถึงอุปกรณ์ Google Authenticator คุณสามารถยกเลิก การยืนยันสองขั้นตอน (2FA) และเปิดการใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง โดยการส่งอีเมลมาที่ [email protected] พร้อมแนบภาพถ่ายเซลฟีถือบัตรประชาชน (สำหรับชาวต่างชาติ กรุณาใช้หนังสือเดินทาง) และถือกระดาษที่ระบุข้อความดังต่อไปนี้

แจ้งความประสงค์ เช่น ขอทำการยกเลิก 2FA บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด

อีเมลที่ต้องการยกเลิก 2FA

วันเดือนปีที่ทำรายการ

ลายเซ็นของผู้ถือบัญชี

กรุณาดูภาพตัวอย่างได้ทางด้านล่าง:

ตามภาพตัวอย่างทางด้านล่างนี้:

This image has an empty alt attribute; its file name is Cancel-KYC_TH-en-1024x683.png
โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้แน่ใจว่ารูปภาพมีความชัดเจนและสามารถอ่านได้เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว

หมายเหตุ: เอกสารของท่านจะต้องมีความละเอียดชัดเจนพอให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและปลดล็อกโดยเร็วที่สุดหรือภายใน 5 วันทำการ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.