ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > วิธีการอัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี

วิธีการอัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ดำเนินการทบทวนข้อมูลบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

วิธีการอัปเดตข้อมูลตามรอบการทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี บนเว็บไซต์ 

1.   ล็อกอินเข้าสู่บัญชีซิปเม็กซ์ของท่านบน เว็บไซต์

2. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนการอัปเดตข้อมูลบัญชี ให้ท่านกดที่ ‘ตรวจสอบข้อมูลเลย’

3. ให้ท่านยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นให้กด ‘รับรหัส OTP’

4. กรอกรหัส OTP 6 หลักจาก SMS ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน หากท่านไม่ได้รับ รหัส OTP ให้รอประมาณ 5 นาที จากนั้นให้กดส่งรหัส OTP ใหม่

5. ตรวจสอบข้อมูลของท่าน โดยข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันและเป็นความจริง หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อ ให้ท่านกดที่ ‘แก้ไข’ เพื่ออัปเดตข้อมูล เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย ให้กดที่ ‘ถัดไป’

6. กดยินยอมให้ซิปเม็กซ์เก็บข้อมูลแบบจำลองใบหน้า จากนั้นกด ‘ข้อมูลถูกต้อง ดำเนินการยืนยันตัวตน’

7. อัปเดตข้อมูลที่อยู่และอาชีพของท่านให้เป็นปัจจุบัน

8. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้ครบทุกข้อ

9. เมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อย ให้ท่านกดรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง พร้อมอ่านเงื่อนไขที่กำหนดทั้งหมด จากนั้นให้กดที่ ‘ ยอมรับ’

10. สำหรับขั้นตอนตรวจสอบเพิ่มเสำหรับขั้นตอนตรวจสอบเพิ่มเติม ให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง


วิธีการอัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี  บนแอปพลิเคชัน

1. ล็อกอินเข้าสู่บัญชีซิปเม็กซ์ของท่านบนแอปพลิเคชันซิปเม็กซ์


หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.