ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > รายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องนำมาคำนวณภาษีหรือไม่

รายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องนำมาคำนวณภาษีหรือไม่

ตามที่ทางกรมสรรพากรชี้แจงการแสดงภาษีในส่วนของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล หากเกิดการจำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยนแล้วตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(4) ซึ่งจัดอยู่ในหมวดของการลงทุนเช่นเดียวกันกับดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้

ตามรายละเอียดเกี่ยวรายได้จากการลงทุนตามมาตรา 40 (4) ระบุว่า ‘ดอกเบี้ย เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ ประโยชน์ใด ๆ จากคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เงินเพิ่มทุน เงินลดทุน’ เพื่อให้ผู้เสียภาษีที่มีเงินได้ประเภทนี้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

หมายเหตุ : ในขณะนี้เราไม่มีระบบที่ช่วยคำนวณมูลค่าเพื่อยื่นแบบฯ​ สำหรับเงินได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการประเมินรายได้หรือผลกำไรด้วยตนเอง โดยท่านสามารถดาวน์โหลดประวัติการซื้อขายทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ Zipmex

ท่านสามารถดาวน์โหลดประวัติการทำธุรกรรมจากเว็บไซต์โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
1. เข้าสู่ระบบด้วยเว็บไซต์
– ไปที่ ‘ธุรกรรม‘ > เลือก ‘รายงานการซื้อขาย’
2. กดปุ่ม “สร้างรายงาน”
3. เลือก ‘รายงานเดี่ยว
4. กรอกประเภทรายงาน (ดูคำจำกัดความด้านล่าง) และระยะเวลาที่ท่านต้องการสร้างรายงาน
5. กด “สร้าง”

ประเภทรายงาน:
1. ตลาดการซื้อ-ขาย (Trade Activity) – รายการธุรกรรมการซื้อขายบนบัญชี
2. การซื้อขาย (Transaction) – รายการธุกรรมบนบัญชีทั้งหมด (การซื้อขาย การฝากและการถอน)
3. คลัง (Treasury) – รายการธุรกรรมฝากและถอนบนบัญชี

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา