ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากและถอน > วิธีการส่งคำร้องถอนสินทรัพย์ผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

วิธีการส่งคำร้องถอนสินทรัพย์ผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ในกรณีที่ท่านต้องการจะถอนสินทรัพย์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมียอดคงเหลือของสินทรัพย์นั้น ๆ ในบัญชีเพียงพอต่อการถอน เมื่อรวมค่าธรรมเนียมการถอนสำหรับดำเนินธุรกรรมบนบล็อกเชนแล้ว และทุกธุรกรรมการถอนจะมี ค่าธรรมเนียมการถอน

หากท่านมียอดคงเหลือเพียงพอ แต่สินทรัพย์ไม่สามารถถอนได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Zipmex โปรดกรอก แบบฟอร์มคำร้องขอถอนสินทรัพย์ ให้เรียบร้อยและให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. บัญชี Zipmex ของท่าน
2. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะทำการถอนและที่อยู่ของปลายทางที่จะทำการส่งสินทรัพย์
3. หลักฐานรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ตของท่าน

ท่านสามารถส่งคำร้องนี้ไปที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]

ขอเรียนให้ทราบว่า คำร้องขอถอนสินทรัพย์ของท่านอาจใช้เวลาดำเนินการ 1-14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับปริมาณคำร้องในระบบ โดยเงื่อนไขการใช้งานของซิปเม็กซ์ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา