ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากและถอน > รหัสธุรกรรม (Transaction Hash) คืออะไร

รหัสธุรกรรม (Transaction Hash) คืออะไร

รหัสธุรกรรม (Transaction Hash) คืออะไร?

รายการธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนจะมีรหัสธุรกรรม (Transaction Hash) หรือที่เรียกกันว่า TxID สร้างขึ้นมาเป็นหลักฐานว่าธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นจริงและดำเนินการสำเร็จ โดยเป็นรหัสธุรกรรมที่ประกอบขึ้นจากอักขระไม่ซ้ำกัน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ…

หารหัสธุรกรรมจากบัญชี Zipmex ของท่านได้ที่ไหน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา