ศูนย์ช่วยเหลือ > การโอนถ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล > ฉันสามารถโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีมายังบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร?

ฉันสามารถโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีมายังบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร?

การโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีมายังบัญชีซิปเม็กซ์จากกระเป๋าเงินภายนอกหรือจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น สามารถทำการโอนได้โดยเจ้าของบัญชี 

หากคุณต้องการโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี คุณจะต้องถอนเหรียญของคุณจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นมาไว้ในกระเป๋าเงินของคุณก่อนถึงจะสามารถโอนเหรียญคริปโตเคอเรนซีเข้าซิปเม็กซ์ได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.