ศูนย์ช่วยเหลือ > การโอนถ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล > ฉันสามารถถอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีจากบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร?

ฉันสามารถถอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีจากบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร?

การถอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีออกจากบัญชีซิปเม็กซ์ไปยังกระเป๋าเงินภายนอกหรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น สามารถถอนได้โดยเจ้าของบัญชี คุณจะได้รับแจ้งเพื่อระบุ“ที่อยู่ปลายทาง” (ที่อยู่ของกระเป๋าเงินภายนอกหรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น) และจำนวนการถอน

* หมายเหตุ : ขณะที่คุณถอนบิทคอยน์จากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คุณอาจโอนบิทคอยน์ของคุณไปยังที่อยู่บัญชีอื่น

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัยเพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.