ศูนย์ช่วยเหลือ > การโอนถ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล > ฉันต้องการสร้าง ICO โทเคนโดยการโอนเหรียญอีเธอร์จากซิปเม็กซ์

ฉันต้องการสร้าง ICO โทเคนโดยการโอนเหรียญอีเธอร์จากซิปเม็กซ์

ซิปเม็กซ์ไม่ได้มีข้อบังคับในการคืนคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่พึงประสงค์ ที่มีการส่งไปยังที่อยู่ของซิปเม็กซ์

การทำธุรกรรมซื้อขายหรือการสร้างเหรียญ ICO ใด ๆ ผ่านการโอนเหรียญอีเธอร์จากบัญชีซิปเม็กซ์ ซึ่งซิปเม็กซ์เป็นเจ้าของและส่งผลให้คุณสูญเสียทั้งเหรียญอีเธอร์และเหรียญโทเคน ดังนั้นกรุณาอย่าพยายามส่งเหรียญอีเธอร์ จากซิปเม็กซ์ ไปยัง ICO

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.