ศูนย์ช่วยเหลือ > การโอนถ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล > การโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีคืออะไร ?

การโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีคืออะไร ?

การโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีบนซิปเม็กซ์ คือการเคลื่อนย้ายคริปโทเคอร์เรนซี เช่น บิตคอยน์ หรือ อีเธอเรียม ไปยังกระเป๋าเงินอื่นๆของตนเอง, ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ หรือกระเป๋าเงินของบุคคลอื่น สำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง คุณต้องมี “ที่อยู่กระเป๋าเงิน” ที่ระบุว่าคุณต้องการส่งเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีไปยังที่อยู่นั้น หากคุณมีที่อยู่ของกระเป๋าเงินให้ไปที่แท็บถอนเงินบนซิปเม็กซ์ จากนั้นใส่จำนวนที่คุณต้องการจะโอน ในการทำธุรกรรมใดๆ รวมถึงการโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีจะถูกยืนยันในประวัติการทำธุรกรรมของคุณ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.