ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากเงินสกุล Fiat > ฉันสามารถใช้บัญชีร่วมได้หรือไม่?

ฉันสามารถใช้บัญชีร่วมได้หรือไม่?

สำหรับการรายการโอนใด ๆ ที่มาจากบัญชีซิปเม็กซ์ของคุณ จะต้องเป็นบัญชีชื่อของคุณเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น หากคุณทำรายการโอนจากบัญชีร่วม รายการนั้นจะถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้บัญชีร่วมในการทำรายการ คุณจะต้องเพิ่มบัญชีร่วมนี้ก่อนการทำรายการเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา