ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากเงินสกุล Fiat > ฉันสามารถใช้บัญชีร่วมได้หรือไม่?

ฉันสามารถใช้บัญชีร่วมได้หรือไม่?

สำหรับการรายการโอนใด ๆ ที่มาจากบัญชีซิปเม็กซ์ของคุณ จะต้องเป็นบัญชีชื่อของคุณเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น หากคุณทำรายการโอนจากบัญชีร่วม รายการนั้นจะถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้บัญชีร่วมในการทำรายการ คุณจะต้องเพิ่มบัญชีร่วมนี้ก่อนการทำรายการเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.