ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากเงินสกุล Fiat > เงินฝากเข้าบัญชีจะใช้เวลานานเท่าไร?

เงินฝากเข้าบัญชีจะใช้เวลานานเท่าไร?

โดยปกติจะเข้าทันที หรือใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 นาที และจะมีอีเมลแจ้งให้ทราบเมื่อการฝากเงินสำเร็จเรียบร้อย

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา