ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากเงินสกุล Fiat > จะฝากเงินเข้าบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร

จะฝากเงินเข้าบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร

ขั้นตอนการฝากเงิน

1. เข้าสู่ระบบของซิปเม็กซ์

– คลิกที่ ‘Wallets’ 

– เลือกสกุลเงินที่ต้องการฝาก เช่น ไทยบาท แล้วคลิกไอคอน ทางด้านขวามือ

2. ตรวจสอบสกุลเงินที่ต้องการฝาก จากนั้นระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากให้ถูกต้อง และคลิกที่ “ฝาก THB”

3. ระบบจะแสดงภาพ QR Code โปรดสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารที่คุณลงทะเบียน และทำตามขั้นตอนในแอปพลิเคชัน เพื่อทำธุรกรรม โปรดตรวจสอบว่าชื่อผู้รับคือ Zipmex

4. คุณจะได้รับอีเมลที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงิน

5. โปรดตรวจสอบยอดเงินในบัญชีซิปเม็กซ์ของคุณ หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการทำธุรกรรมสำเร็จ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ Email: [email protected]

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.