ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากเงินสกุล Fiat > ทำไมรายการโอน>ฝากเงินของฉันถึงถูกคิดค่าธรรมเนียม?

ทำไมรายการโอน>ฝากเงินของฉันถึงถูกคิดค่าธรรมเนียม?

ซิปเม็กซ์ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับรายการฝากเงินไทยบาท ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าธนาคารที่คุณใช้บริการหรือตัวกลางของธนาคารของคุณ มีการคิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ดังนั้น โปรดตรวจสอบกับธนาคารของคุณว่าได้มีการคิดค่าธรรมเนียมในธุรกรรมใดบ้าง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.