ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากเงินสกุล Fiat > ทำไมรายการโอน>ฝากเงินของฉันถึงถูกปฏิเสธ

ทำไมรายการโอน>ฝากเงินของฉันถึงถูกปฏิเสธ

รายการฝากถูกปฏิเสธ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • ชื่อบัญชีธนาคารที่ทำรายการฝากเงินไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซิปเม็กซ์
  • บัญชีธนาคารที่มีการฝากเงินมา ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีซิปเม็กซ์ของคุณ
  • เลขที่บัญชีในการฝากเงิน ไม่ตรงกับบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีซิปเม็กซ์ของคุณ
  • รายการถูกส่งมาจาก กองทุนหรือบัญชีธนาคารธุรกิจ

รายการคืนเงินของคุณอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.