ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากเงินสกุล Fiat > ทำไมรายการโอน>ฝากเงินของฉันถึงถูกปฏิเสธ

ทำไมรายการโอน>ฝากเงินของฉันถึงถูกปฏิเสธ

รายการฝากถูกปฏิเสธ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • ชื่อบัญชีธนาคารที่ทำรายการฝากเงินไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซิปเม็กซ์
  • บัญชีธนาคารที่มีการฝากเงินมา ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีซิปเม็กซ์ของคุณ
  • เลขที่บัญชีในการฝากเงิน ไม่ตรงกับบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีซิปเม็กซ์ของคุณ
  • รายการถูกส่งมาจาก กองทุนหรือบัญชีธนาคารธุรกิจ

รายการคืนเงินของคุณอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา