ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถามทั่วไป FAQs > เงินลงทุนของฉันจะปลอดภัยไหม? หาก Zipmex ยกเลิกกิจการจะเป็นอย่างไร?

เงินลงทุนของฉันจะปลอดภัยไหม? หาก Zipmex ยกเลิกกิจการจะเป็นอย่างไร?

ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของนักลงทุนจะถูกจัดเก็บไว้ใน cold wallet ของ BitGo ซึ่งเป็น ที่ Zipmex เรามีการทำประกันภัยสินทรัพย์กับผู้ให้บริการระดับโลกอย่าง BitGo ด้วยวงเงินคุ้มครองถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมประกันภัยที่เกิดจากการโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแฮก จึงมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ที่เก็บไว้กับเรานั้นปลอดภัย

นอกจากนี้ BitGo ยังออกแบบระบบมาโดยเฉพาะเพื่อการจำกัดความเสี่ยง ซึ่ง Zipmex ได้มีการแยกทรัพย์สินของลูกค้า ออกจากทรัพย์สินของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 บัญชี ทำให้การประกันภัยมีผลครอบคลุมสูงสุด

และมาตรการการเข้าถึงแบบ multi-signature และการจัดเก็บรหัส (KEY) ในห้องนิรภัยใต้ดินของธนาคาร (Class III bank vaults) เรากำหนดให้การเข้าถึงสินทรัพย์ต้องกระทำผ่านมติโดยผู้ใช้งานหลายคนด้วยมาตรการที่เข้มข้น และรอบคอบ

นอกจากนี้ BitGo ยังมีนโยบาย ขั้นตอนในการเปลี่ยนบุคลากรที่ทำการกู้คืนระบบในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ตลอดจนการบันทึกการตรวจสอบและการควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวด ถึงแม้ว่า Zipmex หยุดดำเนินกิจการ แต่สินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้งานก็จะยังคงอยู่กับ BitGo ท่านยังคงถอนหรือโอนย้ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 55 ล้านบาท ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด นั่นหมายความว่าเรามีเงินทุนในบัญชีภายในประเทศตลอดเวลา

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา