ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถามทั่วไป FAQs > วงเงินการฝากและถอนเงินอยู่ที่เท่าไร?

วงเงินการฝากและถอนเงินอยู่ที่เท่าไร?

Registered

Currencyวงเงินการฝากรายวันวงเงินการถอนรายวัน
THB00

KYC

Currencyวงเงินการฝากรายวันวงเงินการถอนรายวัน
THB2,000,0002,000,000

Enhanced KYC

Currencyวงเงินการฝากรายวันวงเงินการถอนรายวัน
THB5,000,0005,000,000

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในระบบ ERC-20 จะต้องมียอดสินทรัพย์รวม (คริปโทเคอร์เรนซีและเงินบาท) ขั้นต่ำ 30,000 บาท อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถทำการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในระบบ ERC-20 ได้เช่นเดิม  และสำหรับการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่นอกเหนือระบบ ERC-20 ยังคงสามารถทำได้เหมือนเดิม

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา