ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถามทั่วไป FAQs > ระดับของการยืนยันตัวตน (Verification Tiers) คืออะไร?

ระดับของการยืนยันตัวตน (Verification Tiers) คืออะไร?

การเปิดบัญชี (Registered) หากต้องการเริ่มต้นการซื้อขาย คุณจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างการเปิดบัญชีและการยืนยันตัวตนมีดังนี้:

Registered – การเปิดบัญชี จะมีผลหลังจากการลงทะเบียนบัญชีและยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ

KYC – คุณสามารถฝากถอนและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งการฝากเงินและการถอนเงินนั้น จะสามารถดำเนินการได้เมื่อผ่านการยืนยันตัวตน (KYC) โดยต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน, ที่อยู่ปัจจุบัน, ชื่อและที่อยู่สถานที่ทำงาน, ตำแหน่งงาน, บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้คุณต้องถ่ายรูปใบหน้าให้ชัดเจนและจัดเตรียมหลักฐานการยืนยันตัวตนตัวจริงที่ไม่ชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา