ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถามทั่วไป FAQs > Trade Wallet มีไว้เพื่ออะไร?

Trade Wallet มีไว้เพื่ออะไร?

Trade Wallet มีไว้เพื่อจัดเก็บสินทรัพย์ที่ใช้ในการเทรด

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา