ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถามทั่วไป FAQs > ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสมัครใช้บริการและการยืนยันตัวตน (Registered)

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสมัครใช้บริการและการยืนยันตัวตน (Registered)

สำหรับสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีและใช้บริการอื่นๆของซิปเม็กซ์ คุณจะต้องทราบข้อกำหนดพื้นฐานดังต่อไปนี้:

  • อายุ  – คุณต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • อีเมล – คุณต้องมีที่อยู่อีเมลที่สามารถรับอีเมลจากเราได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา