ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน: การซื้อ / ขายและการจับคู่สกุลเงิน

การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน: การซื้อ / ขายและการจับคู่สกุลเงิน

ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จะมีสกุลเงินหนึ่งที่ถูกซื้อและอีกสกุลเงินที่ถูกขายเสมอ (สกุลเงินที่ถูกขายจะใช้ในการซื้อสกุลเงินที่ถูกซื้อ) สกุลเงินที่ซื้อและขายถูกกำหนดโดยสองสิ่งแสดงในรูปแบบคำสั่งซื้อและขาย

อย่างแรก ปุ่ม “ซื้อ” หรือ “ขาย” ตามคำสั่งเพื่อซื้อหรือขาย

อย่างที่สอง คู่สกุลเงินที่เลือก หากคุณต้องการซื้อหรือขายสกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงินนั้น (สกุลเงินอ้างอิง) คุณต้องคิดในมุมกลับกัน เนื่องจากปุ่ม “ซื้อ” จะเป็นการขายสกุลเงินอ้างอิง เพื่อแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินหลักและปุ่ม “ขาย” จะเป็นการซื้อสกุลเงินอ้างอิงโดยใช้สกุลเงินพื้นฐาน ตามสรุปด้านล่าง:

  • หากเลือกปุ่ม “ซื้อ” และเลือกคู่สกุลเงิน X/Y ดังนั้นสกุลเงิน X จะถูกซื้อและสกุลเงิน Y จะถูกขาย
  • หากเลือกปุ่ม “ขาย” และเลือกคู่สกุลเงิน X/Y แล้วสกุลเงิน X จะถูกขายและสกุลเงิน Y จะถูกซื้อ

ตัวอย่าง: หากคุณฝากเงินไทยบาท (THB) ในบัญชีของคุณ และต้องการสั่งซื้อ Bitcoin (BTC) คุณสามารถทำได้โดยการตั้งคำสั่งซื้อ โดยการจับคู่สกุลเงิน BTC / THB วิธีนี้จะแลกเปลี่ยน THB เป็น BTC ตามรายละเอียดตามคำสั่งซื้อของคุณ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.