ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน: การซื้อ / ขายและการจับคู่สกุลเงิน

การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน: การซื้อ / ขายและการจับคู่สกุลเงิน

ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จะมีสกุลเงินหนึ่งที่ถูกซื้อและอีกสกุลเงินที่ถูกขายเสมอ (สกุลเงินที่ถูกขายจะใช้ในการซื้อสกุลเงินที่ถูกซื้อ) สกุลเงินที่ซื้อและขายถูกกำหนดโดยสองสิ่งแสดงในรูปแบบคำสั่งซื้อและขาย

อย่างแรก ปุ่ม “ซื้อ” หรือ “ขาย” ตามคำสั่งเพื่อซื้อหรือขาย

อย่างที่สอง คู่สกุลเงินที่เลือก หากคุณต้องการซื้อหรือขายสกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงินนั้น (สกุลเงินอ้างอิง) คุณต้องคิดในมุมกลับกัน เนื่องจากปุ่ม “ซื้อ” จะเป็นการขายสกุลเงินอ้างอิง เพื่อแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินหลักและปุ่ม “ขาย” จะเป็นการซื้อสกุลเงินอ้างอิงโดยใช้สกุลเงินพื้นฐาน ตามสรุปด้านล่าง:

  • หากเลือกปุ่ม “ซื้อ” และเลือกคู่สกุลเงิน X/Y ดังนั้นสกุลเงิน X จะถูกซื้อและสกุลเงิน Y จะถูกขาย
  • หากเลือกปุ่ม “ขาย” และเลือกคู่สกุลเงิน X/Y แล้วสกุลเงิน X จะถูกขายและสกุลเงิน Y จะถูกซื้อ

ตัวอย่าง: หากคุณฝากเงินไทยบาท (THB) ในบัญชีของคุณ และต้องการสั่งซื้อ Bitcoin (BTC) คุณสามารถทำได้โดยการตั้งคำสั่งซื้อ โดยการจับคู่สกุลเงิน BTC / THB วิธีนี้จะแลกเปลี่ยน THB เป็น BTC ตามรายละเอียดตามคำสั่งซื้อของคุณ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา