ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > คำอธิบายสำหรับสกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency)

คำอธิบายสำหรับสกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency)

เงินตรา หรือ เงินกระดาษ (Fiat Currency) เป็นสกุลเงินที่ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นเงินที่สามารถใช้ได้ตามข้อกำหนดของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย โดยทั่วไป สกุลเงินทั่วไปนี้ถือว่าเป็นสกุลเงินใด ๆ ที่ออกโดยรัฐบาลตามระเบียบหรือกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตัวอย่าง ไทยบาท (THB)

สกุลเงินทั่วไปสามารถฝากหรือถอนออกจากบัญชีซิปเม็กซ์ของคุณ ผ่านการโอนเงินจากธนาคารในประเทศไทย

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา