ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > ใช้เวลานานแค่ไหนในการตรวจสอบ?

ใช้เวลานานแค่ไหนในการตรวจสอบ?

ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่คุณส่งมาเพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีจะได้รับการตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบอัตโนมัติหรือเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งเวลาในการตรวจสอบนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายละเอียดในตารางด้านล่างเป็นเวลาดำเนินการโดยประมาณ สำหรับการตรวจสอบในแต่ละระดับ :

Registered : ภายใน 1 นาที – ตรวจสอบโดยระบบแสดงผลอัตโนมัติ

KYC : ภายใน 1 สัปดาห์ – ตรวจสอบโดยบุคคล

หากมีผู้ลงทะเบียนใหม่เป็นจำนวนมาก เวลาในการประมวลผลสำหรับการตรวจสอบการสมัครอาจช้าลงอย่างมาก หากผลการลงทะเบียนของคุณล่าช้า นั่นไม่ได้แสดงถึงว่าใบสมัครของคุณมีปัญหา เราจะติดต่อคุณหากต้องการเอกสารในการยืนยันเพิ่มเติม ดังนั้นโปรดตรวจสอบอีเมลที่ใช้เปิดบัญชีซิปเม็กซ์อยู่เสมอ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอีเมลจากเราเกี่ยวกับการยืนยันเพิ่มเติมหรือไม่ 

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการประมวลผลการลงทะเบียน คุณจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องตามข้อกำหนด หากมีเอกสารส่วนใดส่วนหนึ่งที่หมดอายุหรือไม่ตรงตามข้อกำหนด เราจำเป็นต้องให้คุณอัพโหลดเอกสารใหม่อีกครั้ง

สำหรับขั้นตอนการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะสามารถอัพโหลดเอกสารได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.