ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > ผูกบัญชีธนาคาร

ผูกบัญชีธนาคาร

หลังจากบัญชีของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเริ่มต้นการผูกบัญชีธนาคารได้ทันที

ขั้นตอนการผูกบัญชี
1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zipmex ของท่าน
– ไปที่ ‘กระเป๋าสตางค์‘ กดเลือก “ฝาก”
2. เลือกฝาก ‘THB
3. กรอก ชื่อธนาคาร, เลขบัญชีธนาคาร และชื่อบัญชี
4. อัปโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีของท่าน
5. กด ‘ส่ง

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารนี้จะถูกผูกเข้ากับบัญชี Zipmex ของท่านตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากขณะนี้ท่านสามารถผูกบัญชีธนาคาร 1 บัญชี ต่อ 1 บัญชี Zipmex หมายความว่าท่านจะสามารถฝากและถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ข้างต้นเท่านั้น

Tips
– ข้อมูลที่กรอกในระบบจะต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าสมุดบัญชี
– ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้สมัครเปิดบัญชี Zipmex
– เว้นวรรคระหว่างชื่อ และนามสกุล
– ใส่คำนำหน้าชื่อที่ปรากฏตามหน้าสมุดบัญชี เช่น นาย นาง นางสาว ฯลฯ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา