ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > จะถอนเงินจากบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร

จะถอนเงินจากบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร

1. เข้าสู่ระบบของซิปเม็กซ์

– คลิกที่คำว่า กระเป๋าเงินดิจิทัล > ภาพรวม

– คลิกที่คำว่า ถอน

กระเป๋าเงินดิจิทัล

2. เลือกสกุลเงินที่ต้องการถอน เช่น ไทยบาท

เลือกสกุลเงินที่ต้องการถอน

3. โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบบจะแสดงค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และจำนวนเงินสุทธิที่คุณจะได้รับหลังหักค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบรายละเอียดบัญชีให้ถูกต้องก่อนคลิกที่ “ถอน THB”  เพื่อทำธุรกรรม

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบบจะแสดงค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และจำนวนเงินสุทธิที่คุณจะได้รับ

4. คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการถอนเงิน โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและกดลิ้งค์เพื่อยืนยัน หากคุณไม่ได้เป็นผู้ทำรายการดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราทันที

ตัวอย่างอีเมลยืนยันการทำรายการถอนเงิน

5. ระบบจะแสดงข้อความอีกครั้งเพื่อยืนยันธุรกรรมของคุณ

ตัวอย่างข้อความยืนยันธุรกรรม

6. ซิปเม็กซ์จะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการถอนเงิน เมื่อการดำเนินการถอนเงิน เสร็จเรียบร้อย

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.