ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ที่อัปโหลดสำหรับการยืนยันตัวตน (KYC)

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ที่อัปโหลดสำหรับการยืนยันตัวตน (KYC)

หากท่านประสบปัญหาในการอัปโหลดเอกสารสำหรับยืนยันบัญชีของท่าน หรือไฟล์ไม่ได้รับการอนุมัติ อาจเป็นไปได้ว่าเอกสารเหล่านั้นไม่ไปตามข้อกำหนดเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  1. คัดลอกหรือถ่ายภาพทั้งเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสำเนาเอกสารไม่ถูกตัดออก
  2. ห้ามแก้ไขเอกสารหรือเพิ่มลายน้ำหรือสร้างความสับสนใด ๆ
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในเอกสารสามารถมองเห็นได้ อ่านได้ และไม่เบลอ
  4. สำหรับภาษาอื่น ๆ เช่น รัสเซีย จีน ไทย ฮิบรู ฯลฯ ที่ใช้อักขระที่ไม่ใช่ภาษาละติน เพื่อการดำเนินการตรวจสอบที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แนะนำให้ผู้นำส่งเอกสารทำการแปลอ้างอิงในส่วนของข้อมูลแสดงถิ่นที่อยู่ เอกสารภาษาญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องมีการแปลรับรอง
  5. นอกจากนี้ เอกสารที่นำส่งทุกรายการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อ เอกสารของท่านจะไม่ได้รับการอนุมัติ: Invalid Parameters (พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง)
  6. เอกสารต้องเป็นไฟล์ภาพสี และมีความละเอียดสูง
  7. นามสกุลประเภทไฟล์ที่อนุญาตคือ: jpeg, jpg และ png เท่านั้น
  8. ไฟล์ต้องมีขนาดอย่างน้อย 98 KB และไม่เกิน 3 MB
  9. ขนาดสัดส่วนภาพขั้นต่ำ 350×350 px และสูงสุด 4096×4096 px

หากไฟล์เอกสารทั้งหมดของท่านเป็นไปตามเงื่อนเหล่านี้แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ โปรดถ่ายภาพ (Capture) หน้าจอของเอกสาร และทำการอัปโหลดอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับการอนุมัติ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โดยระบุว่า Invalid Parameters (พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง) ในข้อความของคุณ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา