ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > เริ่มขั้นตอน KYC (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย)

เริ่มขั้นตอน KYC (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย)

กรุณาเลือกสัญชาติของท่าน
<ลูกค้าสัญชาติไทย>*
<ลูกค้าชาวต่างชาติ> (ปิดรับสมัครชั่วคราว)**

* บัตรประชาชนของท่านต้องเป็นบัตรประชาชนตัวจริง และยังไม่หมดอายุ ** Zipmex ปิดรับสมัครผู้ลงทะเบียนบัญชีใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

🇹🇭 ลูกค้าสัญชาติไทย
ข้ามไปเพื่อดูเรื่อง
👉🏼<การยืนยันตัวตนจากบัตรประชาชน>
👉🏼<การยืนยันใบหน้า>
👉🏼<การกรอกข้อมูลส่วนตัว>
👉🏼<การยืนยันตัวตนเพิ่มเติมด้วยตนเอง>

เริ่มทำ KYC ได้โดยไปที่ ‘หน้าหลัก’ กดเลือก “เริ่มต้นกระบวนการ” เพื่อเริ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตน จากนั้นเลือกสัญชาติของท่าน และกรอกข้อมูลส่วนตัวตามหน้าบัตรประชาชน

การยืนยันตัวตนโดยตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน

สำหรับผู้สมัครลงทะเบียนสัญชาติไทย
1. ถ่ายบัตรประชาชนชนด้านหน้า
2. ถ่ายบัตรประชาชนชนด้านหลัง

การยืนยันใบหน้า

กรุณาทำตามคำแนะนำที่แสดงอยู่หน้าจออย่างครบถ้วน โดยพูดตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอ (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ) และขยับใบหน้าไปทางซ้าย หรือขวา ตามคำแนะนำ

การกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวตามข้อมูลจริง ถูกต้องและครบถ้วน

ต่อไปคือขั้นตอนที่ให้การทำ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับคริปโต ต่อด้วย แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

การยืนยันตัวตนเพิ่มเติมด้วยตนเอง: การยืนยันตัวตนแบบ Dip Chip

นำบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุไปยังจุดยืนยันตัวตนของเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven ธนาคารกรุงศรี หรือบริษัทในเครือกรุงศรี (กรุงศรีออโต้ เงินติดล้อ หรือโกลบอลเฮ้าส์) หลังจากยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิด QR code ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน Zipmex เพื่อให้พนักงานทำการสแกน และนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเข้าเครื่องอ่านบัตร ระหว่างนั้น พนักงานจะถ่ายรูปหน้าตรงของท่านเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล

Zipmex ใช้เวลาในการตรวจสอบนานแค่ไหน
หลังจากส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชี ข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งจะมีเวลาดำเนินการตรวจสอบภายใน 1 สัปดาห์โดยประมาณ

หากมีผู้ลงทะเบียนใหม่เป็นจำนวนมาก เวลาในการประมวลผลสำหรับการตรวจสอบการสมัครอาจจะล่าช้าลง หากผลการลงทะเบียนของคุณล่าช้า นั่นไม่ได้แสดงถึงว่าใบสมัครของคุณมีปัญหา เราจะติดต่อคุณหากต้องการเอกสารในการยืนยันเพิ่มเติม ดังนั้นโปรดตรวจสอบอีเมลที่ใช้เปิดบัญชี Zipmex อยู่เสมอ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอีเมลจากเราเกี่ยวกับการยืนยันเพิ่มเติมหรือไม่

หมายเหตุ: บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด จัดให้มีการทบทวนข้อมูลของลูกค้าทุกบัญชี ตามรอบระยะเวลาการเปิดบัญชีของลูกค้าแต่ละราย โดยแบบฟอร์มทบทวนข้อมูลลูกค้า (KYC) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าเพื่อจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ แบบฟอร์มดังกล่าว จัดทำขึ้นตามข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งได้กำหนดให้ทำการทบทวนใหม่ทุก ๆ 1 หรือ 2 ปี ตามความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี

ขั้นตอนต่อไป
<Step 4: ลงทะเบียนบัญชีธนาคาร>

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา