ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > การยืนยันบัญชีของคุณ

การยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี คุณจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ก่อนที่จะเริ่มต้นการซื้อขาย โดยมีการกำหนดให้ซิปเม็กซ์ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณ โดยการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและที่พักอาศัย ซิปเม็กซ์ดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC และ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) อย่างสมบูรณ์สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

วิธีการ KYC 

 1. เข้าสู่ระบบของซิปเม็กซ์
 2. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วย OTP
 3. ในหน้าหลักจะพบช่องยืนยันตัวตน ให้กดที่ ‘เริ่มต้นกระบวนการ’
 4. กรอกข้อมูลของคุณให้ถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชน และอัปโหลดรูป ‘บัตรประจำตัวประชาชน’
 5. ถ่ายวีดีโอเซลฟี่ของคุณ
 6. กรอกข้อมูลที่อยู่และอาชีพของคุณ
 7. เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนเริ่มต้นการลงทุน โดยให้คุณตอบคำถามเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี เทคโนโลยีบล็อกเชน กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และภาพรวมของตลาดเพื่อการลงทุน
 8. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
 9. ระบบจะทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของคุณ เมื่อคุณอ่านระดับความเสี่ยง และเงื่อนไขที่กำหนดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ ‘ยอมรับ’
 10.  ระบบจะนำคุณมาที่หน้าการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมที่ซิปเม็กซ์มี 2 วิธี คือการอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม (ออนไลน์) หรือ Dip Chip (ยืนยันตัวตนด้วยตนเองที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส) ให้คุณเลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง
 11. เมื่อทางบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย คุณจะได้รับจะผลการยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.