ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > การยืนยันบัญชีของคุณ

การยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี คุณจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ก่อนที่จะเริ่มต้นการซื้อขาย ตามกฎหมายและข้อบังคับ มีการกำหนดให้เราตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณ โดยการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและที่พักอาศัย ซิปเม็กซ์ดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC และ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) อย่างสมบูรณ์สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.