ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถามทั่วไป FAQs > วงเงินการฝากและถอนเงินสำหรับแต่ละ Verification Tier (ระดับการยืนยันตัวตน) อยู่ที่เท่าไร?

วงเงินการฝากและถอนเงินสำหรับแต่ละ Verification Tier (ระดับการยืนยันตัวตน) อยู่ที่เท่าไร?

Registered

Currencyวงเงินการฝากรายวันวงเงินการถอนรายวัน
THB00

KYC

Currencyวงเงินการฝากรายวันวงเงินการถอนรายวัน
THB2,000,0002,000,000

Enhanced KYC

Currencyวงเงินการฝากรายวันวงเงินการถอนรายวัน
THB5,000,0005,000,000

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา