ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > ระดับของการยืนยันตัวตน (Verification Tiers) คืออะไร?

ระดับของการยืนยันตัวตน (Verification Tiers) คืออะไร?

การเปิดบัญชี (Registered) หากต้องการเริ่มต้นการซื้อขาย คุณจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างการเปิดบัญชีและการยืนยันตัวตนมีดังนี้:

  • Registered – การเปิดบัญชี จะมีผลหลังจากการลงทะเบียนบัญชีและยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ
  • KYC – คุณสามารถฝากถอนและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งการฝากเงินและการถอนเงินนั้น จะสามารถดำเนินการได้เมื่อผ่านการยืนยันตัวตน (KYC) โดยต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน, ที่อยู่ปัจจุบัน, ชื่อและที่อยู่สถานที่ทำงาน, ตำแหน่งงาน, บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้คุณต้องถ่ายรูปใบหน้าให้ชัดเจนและจัดเตรียมหลักฐานการยืนยันตัวตนตัวจริงที่ไม่ชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.