ศูนย์ช่วยเหลือ > Goals with Zipmex > ฉันสามารถฝากคริปโตจากแพลตฟอร์มหรือกระเป๋าสตางค์อื่น ๆ เพื่อทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้สำเร็จได้หรือไม่?

ฉันสามารถฝากคริปโตจากแพลตฟอร์มหรือกระเป๋าสตางค์อื่น ๆ เพื่อทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้สำเร็จได้หรือไม่?

คุณสามารถฝากคริปโตจากแพลตฟอร์มหรือกระเป๋าสตางค์อื่น ๆ ได้ ความคืบหน้าของ Goals with Zipmex นั้นจะคำนวณจากการฝากเงิน หรือสินทรัพย์ โดยนับมูลค่าเป็นเงินบาท (THB) ณ เวลาที่ฝาก

การฝากเงินบาท (THB) และคริปโตทั้งหมดจะนับรวมเป็นเป้าหมายของคุณ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา